เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ F13 Sandbox โดย Thai Fintech Association

14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 เป็นต้นไป—สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) ได้เป็นตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้สมาคมฟินเทคประเทศไทย ณ อาคาร Knowledge Exchange ถนนกรุงธนบุรี ซึ่งภายในงานได้เปิดตัวสตาร์ทอัพทั้ง 13 ทีมที่เข้ามาอยู่ในโครงการ F13 Batch 1 โดยทางสมาคมฟินเทคได้ให้พื้นที่ทั้ง 13 ทีมออกบูธเพื่อเป็นการสื่อสารสิ่งที่ทั้ง 13 ทีมกำลังพัฒนา โครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค ตั้งอยู่ ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) ซึ่งมีโมเดลของศูนย์ F13 จะใกล้เคียงกับที่สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งต้องการทุนสนับสนุนโดยรัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง และเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน โดย F13 ตั้งอยู่พื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร บริเวณชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) […]