4 Pillars 1 0001

4 PILLARS STARTING YOUR GREAT STARTUP

4 เสาหลัก – ก้าวสู่การเป็นสตาร์ทอัพชั้นยอด

การมีรากฐานที่มั่นคงเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางการเติบโตของธุรกิจของคุณ “4 Pillars: Starting Your Great Startup” เป็นหลักสูตรที่จะมาปูรากฐานในหัวข้อต่างๆที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพและเทคโนโลยี ผู้บริหารหรือพนักงานขององค์กรควรจะรู้ เพื่อนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งหมวดหัวข้อที่น่าสนใจในหลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ กลุ่มหัวข้อด้านการเงิน (Finance) กลุ่มหัวข้อด้านกฎหมาย (Law) กลุ่มหัวข้อด้านเทคโนโลยี (Technology) และกลุ่มหัวข้อทักษะสำคัญ (Essential Skills) โดยวิทยากรในหลักสูตรนี้ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญโดยตรงในหัวข้อต่างๆ ที่พร้อมจะมาถ่ายทอดให้กับผู้ที่สนใจ

ALL 4 Pillars – Starting Your Great Startup

Essential Skills

นอกจากความรู้ที่สำคัญในการทำธุรกิจแล้ว ยังมีทักษะทางด้านอื่นๆที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพทางด้านความรู้และความคิดออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ทักษะด้านการนำเสนอและสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงจะนำความรู้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันในคอร์สนี้

How to be a Successful Startup

Wed 15 / 8 / 18

10.00-12.00

Photo_1.Dr_.Chatchai

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

CEO, JP Insurance Public Company Limited

ดร.ฉัตรชัย จะมาเล่าให้ฟังถึงเคล็ด(ไม่)ลับ จากมุมมองของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมจากหลายหลายธุรกิจเช่น การเงินการธนาคาร ประกันภัย พลังงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล Fintech/InsurTech

 • ปริญญาเอก Strategic Management and Strategy, University of Canterbury
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง INSEAD และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management

Lean Canvas

Wed 15 / 8 / 18

13.00-15.00

Photo_2.K.Anon

คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น

CEO, Thai Fintech Association

การร่างแผนธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพ ที่มีความคล่องตัวสูงย่อมแตกต่างจากการเขียนแผนธุรกิจทั่วไป Lean Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับเขียนแผนธุรกิจขนาดย่อจะมีประโยชน์สำหรับการวางแผนธุรกิจอย่างมาก

 • CFA (Chartered Financial Analyst) Charterholder
 • LL.M., Northwestern University School of Law
 • Certificate of Business Management, Kellogg School of Management
 • M.S. in Finance, Chulalongkorn University
 • Grad. Diploma Business Financing Laws, Thammasat University
 • LL.B., Thammasat University

Telling Your Story (Workshop)

Thu 16 / 8 / 18

13.30-16.00

Photo_3.K.Marisa

คุณมาริสรา ศัตรูลี้

Content Strategist, KX

การตลาดคือการเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ Workshop นี้จะพูดถึงกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการออกแบบสื่อทางการตลาด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • B.Sc. in Physics, Chulalongkorn University
 • MBA, Thammasat University

Innovation Mindset (Workshop)

Thu 23 / 8 / 18

10.00-12.00 และ 13.00-15.00

Photo_7.K.Krivin

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์

CEO & Co-Founder, AHEAD.ASIA and Entrepreneur in Residence & Academic Lead, RISE Accelerator

ในสนามธุรกิจปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งการมีเพียงทักษะ  (Skills) ที่ดีอาจไม่เพียงพอ แนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณไกรวินจะนำประสบการณ์ต่างๆ มาช่วยกระตุ้นให้คุณมี Mindset ที่พร้อมนำไปบูรณาการต่อยอดขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลต่อไป

 • Master of Conflict and Dispute Resolution, Jamecook University, Australia
 • Master of Business Administration (Marketing), Jamecook, AustraliaIT Certificate 1-2, TAFE Great Barrier Reef, Queensland,
 • Australia
 • ปริญญาตรีออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

Strategic Communication Management

Wed 05 / 9 / 18

13.00-16.00

Photo_12.K.Jatemarin

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

Senior Vice President – Digital Marketing Design & Activation, Allianz Ayudhya Assurance PCL

ธุรกิจยุคใหม่ที่กลยุทธในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ มีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร คุณเจตน์เมริน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมายในโครงการต่างๆ ของ Allianz Ayudhya Assurance PCL เช่น Activator  ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณ

Over 10 Years of experience in various digital industrices including FMCG and Finance

Digitalist with skills in marketing and communication to bring about digital transformation, creative business models and innovative mindsets for entire organizations

Pitching Mastery

Wed 26 / 9 / 18

10.00-12.00 และ 13.30-15.00

Photo_17KK.Bank--Olarn

คุณโอฬาร วีระนนท์

Super Connector & Serial Entrepreneur

CEO & CO-FOUNDER, DURIAN CORP

Pitching เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เป็น Skill ที่ผู้ประกอบการควรรู้เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการ Pitching ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย คุณโอฬาร ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ มีประสบการณ์ทั้งการเป็นสตาร์ทอัพ เป็นโค้ช รวมถึงการลงทุนในสตาร์ทอัพ จะแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ให้คุณ

ALL 4 Pillars – Starting Your Great Startup

Finance

การวางเแผนและบริหารจัดการเงิน เป็นเรื่องพื้นฐานและสำคัญสำหรับทุกธุรกิจ เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการด้านบัญชี ด้านภาษี และผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าธุรกิจ จะมาร่วมถ่ายทอดความรู้กันแบบเจาะลึกว่าการบริหารเงินที่ดี จะทำให้ธุรกิจของคุณมั่นคงได้อย่างไร นอกจากนี้ ยังได้ผุู้มีประสบการณ์ตรงที่ผ่านการ Fundraising มาแล้ว จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเหล่าต่างๆเกี่ยวกับการระดมทุนให้คุณได้รู้อีกด้วย

Financial Statement Analysis for Entrepreneur

Wed 22 / 8 / 18

10.00-12.00

Photo_4.K.Peem

คุณภีม เพชรเกตุ

CEO & Founder, PUUN Intelligent Company Limited

คุณภีม ผู้ก่อตั้ง PEAK ที่พัฒนาระบบช่วยการบริหารจัดการงานด้านบัญชีและธุรกิจ จะมาถ่ายทอดหลักเบื้องต้นในการอ่านและวิเคราะห์งบการเงินแบบเข้าใจง่าย 

 • MBA มหาวิทยาลัยวาเซดะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Research Student on Entrepreneurship มหาวิทยาลัยชูโอะ ประเทศญี่ปุ่น
 • Bachelor of Accounting มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Tax Issues for Startup

Wed 22 / 8 / 18
13.00-15.00

Photo_5.Dr_.Yuttana 05

ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์

CEO iTAX & อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

ดร.ยุทธนา (อาจารย์มิก) หนึ่งในทีมผู้พัฒนา iTAX แอปวางแผนภาษี จะมาให้มุมมองดีๆ ที่ทำให้เรื่องภาษีเป็นเรื่องเข้าใจง่าย

 • ปริญญาเอก Doctor of Juridical Science (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา (ศึกษาเรื่องแนวทางป้องกันการเลี่ยงภาษีอากร)
 • ปริญญาโท LL.M. (Taxation), Southern Methodist University Dedman School of Law, มลรัฐ Texas ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • ปริญญาโท Master of Arts in Diplomacy and International Studies,สถาบันการทูตและการต่างประเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต (ศึกษาเรื่องโอกาสสำหรับ E-commerce ในตลาดของประเทศกำลังพัฒนากับเทคโนโลยีและกฎหมาย)
 • ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1), มหาวิทยาลัยสยาม

Valuation

Wed 29 / 8 / 18
9.30-10.30

Photo_8.K.Jessada

คุณเจษฎา สุขทิศ

CEO & Co-founder, FINNOMENA

หลักการเรื่องของการประเมินมูลค่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญ คุณเจษฎาผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการเงินการลงทุน จะมาอธิบายหลักการที่สำคัญในการประเมินมูลค่าธุรกิจ

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Fundraising for Startup

Wed 29/ 8 / 18
11.00-12.00

Photo_8.K.Jessada

คุณเจษฎา สุขทิศ

CEO & Co-founder, FINNOMENA

คุณเจษฎาจะมาถ่ายทอดประสบการณ์ตรงในการ Fundraising Startup ซึ่งเริ่มตั้งแต่ตอนเริ่มก่อตั้ง การเจรจากับผู้ลงทุน รวมไปถึงข้อคิดดีๆ ที Startup ควรรู้เกี่ยวกับเรื่องเงินทุน

 • ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Art & Science of IP Valuation for Startup

Thu 6/ 9 / 18 (Move From 30/8/18)
13.00-14.00

Photo_10.K.Yingyong

คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์

Intellectual Property Advisor, SCG

คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์ ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญาของ SCG จะมาชวนคิดและชวนคุยในเรื่องการหามูลค่าของสิทธิบัตร ความลับทางการค้า ลิขสิทธิ์ และเครื่องหมายการค้าเพื่อประโยชน์ของ Fintech startup

 • LLM Harvard Law School
 • LLM Stanford Law School
 • Management Development Program Wharton School of Business, University of Pennsylvania
ALL 4 Pillars – Starting Your Great Startup

LAW

กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน  แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหล่าผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก Law Firm จะมาบอกเล่ากฎหมายที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่เรื่องกฎหมายการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา การทำสัญญาเจรจาทางธุรกิจ ไปจนถึงเรื่องของการทำ Term Sheet ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Law 101 for Startup

Wed 29/ 8 / 18
13.00-15.00

Photo_9.K.Peerapat

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

Head of Legal and Compliance, Manulife Asset Management

21.K.Krisorn

คุณไกรศร เรืองกูล

Partner, DFDL

กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน แต่ทุกคนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดร.พีรภัทร และคุณไกรศร จะมาเล่าและชวนคุยเรื่องกฎหมายที่ Startup ควรรู้ ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น การทำสัญญาระหว่างหุ้นส่วน การเลือกรูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสม พร้อมข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ แบบเข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดได้จริง

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

 • จบปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านกฎหมายธุรกิจ และปริญญาโทในสาขาเดียวกัน
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน (CFP)

คุณไกรศร เรืองกูล

 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายเรื่องของการลงทุน ควบกิจการ การเงินการธนาคาร กฎหมายธุรกิจทั่วไป
 • LL.M. Durham University, UK
 • LL.B. Thammasat University

Negotiating Contracts

Thu 5 / 9 / 18
10.00-12.00

photo_20.K.Kunrat

กุลรัตน์ ผ่องสถาพร

Partner, Baker McKenzie

ไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ คงหลีกหนีการต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาไม่พ้น ในคลาสนี้คุณกุลรัตน์ทนายความหุ้นส่วนจะมาให้คำแนะนำพื้นฐานที่ควรรู้ หากเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการเจรจาสัญญาทางธุรกิจต่างๆ


Kullarat is a partner in the Financial Services Practice Group at Baker & McKenzie Ltd. She is recognized for her expertise in banking and finance, securities, derivatives and structured finance, FinTech, e-payment, venture capital, exchange control, and AML/CTF. She leads the FinTech team at Bangkok office, serves on the Firm’s Asia Pacific FinTech cluster, and acts as one of the global Firm’s Innovation Ambassadors.

As a FinTech specialist lawyer, Kullarat’s experience in FinTech includes e-payment, digital banking, online consumer finance, online money remittance, blockchain-based platform, cryptocurrencies, ICO, e-KYC, P2P lending, crowdfunding, roboadvisor, etc.

Education and professional associations:
• Harvard University (LLM, Fulbright Scholar, 2012)
• Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, Gold Medal, 2008)
• Admitted to the Thai Bar Association in 2009 and admitted to the Law Society of Thailand in 2010

Protecting Intellectual Property for FinTech

Thu 6 / 9 / 18 (Move From 30/8/18)
14.00-16.00

Photo_11.K.Suebsiri

คุณสืบสิริ ทวีผล

Partner, Tilleke & Gibbins

ในโลกยุคดิจิทัลที่มูลค่าของธุรกิจต่างๆ ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น Software ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

One of the top legal experts in Asia by the annual Asia Law Leading Lawyers survey

 • Adjuct lecturer, IP Law, Faculty of Law, Chulalongkorn U
 • LL.M., Duke University
 • LL.M., Thammasat University
 • LL.B., Chulalongkorn University

Starting the Partnership – Understanding basic concepts of Term Sheet

Wed 12 / 9 / 18
9.00-10.30

pht-22

คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ

Country Partner, DFDL

Photo_13.1.K.Walanchatas

คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์

Senior Adviser, DFDL

Term Sheet เป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในการระดมทุนหรือการเจรจาร่วมธุรกิจต่างๆ ระหว่างคู่สัญญา ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง รวมไปถึงเทคนิคดีต่างๆ ที่ Startup ควรรู้เมื่อจะต้องเจรจากับคู่สัญญามีอะไรบ้าง ที่ปรึกษากฎหมายผู้มีประสบการณ์จะมาแนะนำให้ท่านเข้าใจประเด็นต่างๆ ในแบบเข้าใจง่าย

คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ

 • Country Partner
 • Over 10 years in Investment, M&A, Corporate
 • LL.M. Queen Mary Universiy

คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์

 • Senior Adviser
 • Over 8 years in M&A, Financing, Infrastructure
 • LL.M. Northwestern University

FinTech Arena – Understanding the legal requirements of transacting with e-money in Thailand.

Wed 12 / 9 / 18
10.30-12.00

Photo_14.K.Vinay

Vinay Ahuja

Partner, Head of DFDL India Desk,
Deputy Head – Regional Banking, Finance & Technology Practice, DFDL

Cashless society is an important global trend, it is necessary for startup in banking and financial industry to know relevant issues about electronic money such as basic requirements in receiving and payment of e-money.

(This sessions will be conducted in English)

With 13 years of transactional and advisory experience, over half of which has been spent in Southeast Asia with DFDL, Vinay has advised a vast spectrum of multinational clients on complex transactions related to energy, infrastructure, mining, information technology, telecommunications, transport and logistics, and agriculture. Given his breadth of experience in the banking and technology sectors, Vinay also serves as the chief point of contact at DFDL for all fintech-related matters. Of late, he has been advising several clients operating in the realm of blockchain and cryptocurrencies.

FinTech in Thailand: Regulatory and Legal Matters

Thu 12 / 9 / 18
14.00-16.00

photo_20.K.Kunrat

กุลรัตน์ ผ่องสถาพร

Partner, Baker McKenzie

ทำความเข้าใจภาพรวมของฟินเทคในประเทศไทย ในมิติทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยคุณกุลรัตน์ทนายความหุ้นส่วนจาก Baker McKenzie ที่มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวข้องกับฟินเทคในแง่มุมของนักกฎหมาย


Kullarat is a partner in the Financial Services Practice Group at Baker & McKenzie Ltd. She is recognized for her expertise in banking and finance, securities, derivatives and structured finance, FinTech, e-payment, venture capital, exchange control, and AML/CTF. She leads the FinTech team at Bangkok office, serves on the Firm’s Asia Pacific FinTech cluster, and acts as one of the global Firm’s Innovation Ambassadors.

As a FinTech specialist lawyer, Kullarat’s experience in FinTech includes e-payment, digital banking, online consumer finance, online money remittance, blockchain-based platform, cryptocurrencies, ICO, e-KYC, P2P lending, crowdfunding, roboadvisor, etc.

Education and professional associations:
• Harvard University (LLM, Fulbright Scholar, 2012)
• Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, Gold Medal, 2008)
• Admitted to the Thai Bar Association in 2009 and admitted to the Law Society of Thailand in 2010

Cyber Security & Data Protection Law

Thu 13 / 9 / 18
10.00-12.00

Photo_15.K.Atita

คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์

Partner, Tilleke & Gibbins

ธุรกิจในยุคปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับการขอข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ มาทำความรู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจารกรรมผ่านทางโลกไซเบอร์

 • Advisor to the Thai General Insurance Association
 • Advisory board memer of Insurtech Asia
 • LLM, University of Wisconsin
 • LLM, Georgetown University
 • LLB, Chulalongkorn University

Introduction to Civil Litigation and Proceedings

Thu 13 / 9 / 18
13.00-15.00

Photo_16.K.Ittiroge

คุณอิทธิโรจน์ กลิ่นบุญ

Associate, Tilleke & Gibbins

ในการทำธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักทั่วไปของคดีแพ่งและขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ คุณอิทธิโรจน์ที่มีประสบการณ์มากมายในเรื่องของคดีความทางการค้าประเภทต่างๆ จะมาให้คำแนะนำต่างๆที่ควรรู้เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ

 • LLM, Thammasat University
 • LLB, Thammasat University
ALL 4 Pillars – Starting Your Great Startup

TECH

ในยุคปัจจุบัน การบริหารจัดการข้อมูลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินธุรกิจ การนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ จะช่วยให้ธุรกิจสามารถขับเคลื่อนได้อย่างรวดเร็ว ในคอร์สนี้เรารวบรวมผู้เชี่ยวชาญและมากประสบการณ์จากทั้งด้าน Data Scientist  ด้าน Blockchain และ Smartcontract  มาบอกเล่าความสำคัญของการบริหารจัดการข้อมูล และการนำเทคโนโลยีไปประยุกต์หรือปรับใช้กับองค์กรของคุณ

Data Analytic for Business

Thu 6 / 9 / 18 (Move from 22/8/18)
10.00-12.00

Photo_6.Dr_.Thuntee

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์

CEO JIBEX

ดร.เรือบิน หนึ่งในผู้บุกเบิกวงการ Fintech มีส่วนร่วมในการก่อตั้งและบริหาร Fintech Startup หลายบริษัทในประเทศไทย จะนำประสบการณ์ต่างๆ มาถ่ายทอดในมุมมองของ Data Scientist ว่าเราจะจัดบริหารและจัดการข้อมูล เพื่อนำไปใช้ในเชิงธุรกิจได้อย่างไร

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ หรือ ดร.เรือบิน ประธานกรรมการบริหาร บ. Legal Drive จำกัด หนึ่งในผู้บุกเบิก Fintech หลายบริษัทในประเทศไทย จบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ทุนศึกษาต่อปริญญาเอกด้าน Data Science ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัส เมืองอาลิงตัน สหรัฐอเมริกา มีประสบการณ์ทำงานใน Seattle Silicon Valley เป็นนักวิชาการมี ผลงานตีพิมพ์ในต่างประเทศ 11 ฉบับ และเป็นที่ปรึกษาอยู่ในสหรัฐอเมริการวม 10 ปี ต่อมาได้ย้ายกลับมาประเทศไทยเป็นที่ปรึกษาหลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง

Blockchain Application

Thu 27 / 9 / 18
9.30-11.00

Photo_18.K.Bank Sataphon

คุณสถาพน พัฒนะคูหา

CEO & Founder, SmartContract and BlockM.D.

Blockchain คืออะไร ทำไมใครต่อใครก็พูดถึง คุณสถาพน หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญทางด้าน Blockchain และ Smart Contract จะมาเล่าให้คุณฟังว่า เทคโนโลยีนี้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในด้านใดบ้าง

Sathapon Patanakua is serial entrepreneur, CEO and Founder of SmartContract (Thailand) Co, Ltd., and BLOCK M.D. He is now also serving as a Board member of Thai Fintech Association, and Board member of Thai Healthtech Association.
Graduated in Computer Engineering and experienced in enterprise and start-up environments, Sathapon is the enthusiastic technology leader with a decade-long track record of delivering disruptive solutions with commercial success.

Cryptocurrency & Digital Assets

Thu 27 / 9 / 18
13.00-14.30

Photo_19.K.Topp Jirayus

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา

Co-founders, coins.co.th

มาร่วมทำความรู้จักกับ Cryptocurrency และ เรื่องราวของ Digital Assets ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการเงินแห่งอนาคต เหตุใดทำไมเป็นที่สนใจของคนทั่วโลก

Before Topp saw blockchain as a disruptive technology, he was working as an investment banker in the OTC market. He also used to work as a financial consultant and a central banker. Topp is a Manchester United fan, frequent world traveller, and a crypto-currency enthusiast. He previously co-founded coins.co.th, Thailand’s leading bitcoin wallet. Topp holds an MPhil in Economics from Oxford University, UK.

For more info, please visit: https://www.toppjirayut.com/