Title Skill 1600x250

Essential skills The Essential Course (12,000 Baht)

15 August – 26 September 2018

นอกจากความรู้ที่สำคัญในการทำธุรกิจแล้ว ยังมีทักษะทางด้านอื่นๆที่ผู้ประกอบการ ผู้บริหารหรือพนักงานองค์กรจำเป็นต้องรู้เพื่อที่จะได้ดึงศักยภาพทางด้านความรู้และความคิดออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่ เช่น ทักษะด้านการนำเสนอและสื่อสาร ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีประสบการณ์โดยตรงจะนำความรู้และเคล็ดลับที่เป็นประโยชน์มาแบ่งปันในคอร์สนี้

Course Details

How to be a Successful Startup

Wed 15 / 8 / 18
10.00-12.00

Photo_1.Dr_.Chatchai

ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี

CEO, JP Insurance Public Company Limited

ดร.ฉัตรชัย จะมาเล่าให้ฟังถึงเคล็ด(ไม่)ลับ จากมุมมองของผู้บริหารที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านกลยุทธ์และนวัตกรรมจากหลายหลายธุรกิจเช่น การเงินการธนาคาร ประกันภัย พลังงาน นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางด้านดิจิทัล Fintech/InsurTech

 • ปริญญาเอก Strategic Management and Strategy, University of Canterbury
 • ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ปริญญาโทวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • โครงการพัฒนาความเป็นผู้นำและหลักสูตรพัฒนาผู้บริหารระดับสูง INSEAD และ Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan School of Management

Lean Canvas

Wed 15 / 8 / 18
13.00-15.00

Photo_2.K.Anon

คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น

CEO, Thai Fintech Association

การร่างแผนธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพ ที่มีความคล่องตัวสูงย่อมแตกต่างจากการเขียนแผนธุรกิจทั่วไป Lean Canvas ซึ่งเป็นเครื่องมือยอดนิยมสำหรับเขียนแผนธุรกิจขนาดย่อจะมีประโยชน์สำหรับการวางแผนธุรกิจอย่างมาก

 • CFA Charterholder (Chartered of Financial Analyst)
 • LL.M. Northwestern University School of Law
 • Certificate of Business Management, Kellogg School of Management
 • M.S. in Finance, Chulalongkorn University
 • Grad. Diploma, Business Financing Laws, Thammasat University
 • LL.B., Thammasat University

Telling Your Story (Workshop)

Thu 16 / 8 / 18
13.30-16.00

Photo_3.K.Marisa

คุณมาริสรา ศัตรูลี้

Content Strategist, KX

การตลาดคือการเล่าเรื่องอย่างเป็นระบบ Workshop นี้จะพูดถึงกรอบในการวิเคราะห์ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการออกแบบสื่อทางการตลาด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย

 • B.Sc. in Physics, Chulalongkorn University
 • MBA, Thammasat University

Innovation Mindset (Workshop)

Thu 23 / 8 / 18
10.00-12.00 และ 13.00-15.00

Photo_7.K.Krivin

คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์

CEO & Co-Founder, AHEAD.ASIA and Entrepreneur in Residence & Academic Lead, RISE Accelerator

ในสนามธุรกิจปัจจุบันที่การเปลี่ยนแปลงต่างๆ เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว บ่อยครั้งการมีเพียงทักษะ  (Skills) ที่ดีอาจไม่เพียงพอ แนวคิด (Mindset) ที่ถูกต้องก็สำคัญไม่แพ้กัน คุณไกรวินจะนำประสบการณ์ต่างๆ มาช่วยกระตุ้นให้คุณมี Mindset ที่พร้อมนำไปบูรณาการต่อยอดขับเคลื่อนธุรกิจในยุคดิจิทัลต่อไป

 • Master of Conflict and Dispute Resolution, Jamecook University, Australia
 • Master of Business Administration (Marketing), Jamecook, AustraliaIT Certificate 1-2, TAFE Great Barrier Reef, Queensland,
 • Australia
 • ปริญญาตรีออกแบบสื่อสาร คณะศิลปกรรมศาสตร์ มศว.

Strategic Communication Management

Wed 05 / 9 / 18
13.00-16.00

Photo_12.K.Jatemarin

คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ

Senior Vice President – Digital Marketing Design & Activation, Allianz Ayudhya Assurance PCL

ธุรกิจยุคใหม่ที่กลยุทธในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ มีส่วนอย่างมากต่อความสำเร็จขององค์กร คุณเจตน์เมริน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางแผนสื่อดิจิทัล ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จมากมายในโครงการต่างๆ ของ Allianz Ayudhya Assurance PCL เช่น Activator  ยินดีอย่างยิ่งที่จะมาถ่ายทอดประสบการณ์ให้คุณ

Over 10 Years of experience in various digital industrices including FMCG and Finance

Digitalist with skills in marketing and communication to bring about digital transformation, creative business models and innovative mindsets for entire organizations

Pitching Mastery

Wed 26 / 9 / 18
10.00-12.00 และ 13.30-15.00

Photo_17KK.Bank--Olarn

คุณโอฬาร วีระนนท์

Super Connector & Serial Entrepreneur

CEO & CO-FOUNDER, DURIAN CORP

Pitching เป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ที่สำคัญ เป็น Skill ที่ผู้ประกอบการควรรู้เพื่อให้สามารถประสบความสำเร็จในการ Pitching ให้ได้ตรงตามเป้าหมาย คุณโอฬาร ผู้คร่ำหวอดในวงการธุรกิจสตาร์ทอัพ มีประสบการณ์ทั้งการเป็นสตาร์ทอัพ เป็นโค้ช รวมถึงการลงทุนในสตาร์ทอัพ จะแบ่งปันเคล็ดลับดีๆ ให้คุณ