โครงการ Insurtech Ignite Hackathon คืออะไร

การแข่งขันความคิดเพื่อนำไปพัฒนาต่อยอดการประกันภัย พัฒนาซอฟต์แวร์ และเทคโนโลยีทางด้าน Insurtech ที่ท้าทายที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และนวัตกรรมร่วมกับ บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ชิงรางวัลกว่า 180,000 บาท

รางวัลที่ 1 จำนวน 80,000 บาท จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

รางวัลที่ 2 จำนวน 50,000 บาท

รางวัลที่ 3 จำนวน 30,000 บาท

รางวัลทีมwork จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท

Web Ignite ตีม-01

รายละเอียด

ณ ปัจจุบัน การพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันและการทำงานมากขึ้น คณะกรรมการพัฒนาธุรกิจและวิชาการประกันภัยเล็งเห็นถึงความสำคัญในการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อช่วยให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุดกับอุตสาหกรรมการประกันภัย ซึ่งจะทำให้ลูกค้าและผู้บริโภคประกันมีเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นว่าผู้บริโภคควรได้รับความสะดวกที่มากขึ้น และในอีกทางเป็นการเพิ่มโอกาสในการทำธุรกิจด้านเทคโนโลยีการประกันภัย โดยเฉพาะส่วนของการจ่ายค่าสินไหมให้สะดวก รวดเร็ว และมีขั้นตอนที่ง่ายมากขึ้นไปด้วย จึงได้จัดโครงการประกวด Hackathon Insurtech Ignite ขึ้น เพื่อตอบโจทย์ที่กล่าวไว้ข้างต้น พร้อมโอกาสในการพัฒนาธุรกิจ และนวัตกรรมร่วมกับ บริษัทประกันภัยชั้นนำของประเทศ ชิงรางวัลกว่า 180,000 บาท

กลุ่มที่เข้าแข่งขันได้

  ประเภททีม

  • ทีมที่ประกอบด้วยบุคคลที่มีความสามารถในการวางแผนธุรกิจ และนักออกแบบ แอพพิเคชั่น หรือ นักพัฒนาโปรแกรม จำนวณ 3-5 คน

  ประเภทบุคคล

  • บุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในธุรกิจเทคโนโลยีประกันภัย (Business planner)
  • นักออกแบบโปรแกรมและแอพพิเคชั่นที่สามารถทำ Prototype ได้ (Designer)
  • ผู้ที่มีความสามารถในการเขียนโค๊ดคอมพิวเตอร์ (Developer)

กฎกติกาการเข้าร่วมแข่งขัน InsurTech Ignite Hackathon

1.เปิดรับสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 1 ก.พ.-24 มี.ค. 2562

2. การสมัครเข้าร่วม Hackathon ทางคณะกรรมการจะคัดเลือกทีม หรือบุคคลที่มีสิทธิเข้าร่วมโดยผู้สมัครต้องระบุรายละเอียดของทีม พร้อมไอเดียหรือโครงการที่จะนำมาเข้าร่วมแข่งขันเพื่อประกอบ การพิจารณา

3. ไอเดียที่ได้รับการพิจารณาจะมาจากไอเดียที่สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดขึ้นได้จริงเกี่ยวเรื่องเกี่ยวกับการารจ่าย “ค่าสินไหมทดแทนให้แก่คู่กรณี โดยการใช้เทคโนโลยีในการผลักดัน”

4. ผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกให้ร่วมงาน Hackathon จะได้รับการติดต่อกลับทางอีเมล์ภายในวันที่ 1 เมษายน 2562

5.ผู้เข้าแข่งขันจะต้องสร้างผลงานและนำเสนอผลงานในระหว่างการ Hackathon ในกรณีที่มีผลงานมาก่อน และมาพัฒนาต่อระหว่างการแข่งขัน กรรมการจะพิจารณาเฉพาะผลงานที่พัฒนาในระหว่างการแข่งขันเท่านั้น

6.การตัดสินผลงานจากกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

ขั้นตอนการสมัคร

กรอกข้อมูลที่ https://goo.gl/forms/HchC8jqgxinCGYgF2 ให้ครบถ้วน