National FinTech Sandbox กับภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคของไทย

National FinTech Sandbox กับภารกิจขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคของไทย โดย Thai FinTech Club – ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณ Korn Chatikavanij มาช่วยเป็นหัวแรงหลักในการขับเคลื่อนครั้งนี้ วันนี้เรามาขออับเดตความคืบหน้าครับ 1. ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยได้จัดตั้งขึ้นมาแล้ว 25 วัน โดยเริ่มจัดตั้งวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยชมรมฯ ได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมครั้งที่ 2 วานนี้ 9 สิงหาคม 2559 โดยมี่ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งจากภาคสถาบันการเงิน และผู้ประกอบการ FinTech Startup 2. เนื่องจากกิจกรรมของชมรมมีเพิ่มขึ้นมาอีกมาก ที่ประชุมจึงมีมติเห็นชอบแปรสภาพชมรมให้เป็น “สมาคมฟินเทคแห่งประเทศไทย – Thai FinTech Association (TFTA)” เพื่อความเหมาะสมสำหรับการดำเนินงาน และจะเริ่มรับสมัครสมาชิกสมาคมฯ ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้ โดยปัจจุบันชมรมฯ มีสมาชิกทั้งหมด 55 ราย ประกอบด้วยผู้ประกอบการ 31 ราย สถาบันการเงิน 9 […]