โรโบเวลธ์ ฮีโร่ผู้ผลักดันคนไทย ให้รู้จักคำว่า “ลงทุน”

23 พฤศจิกายน 2020
Share
  1. จุดเริ่มต้นของ โรโบเวลท์ จนถึงปัจจุบัน 

วิสัยทัศน์ของ โรโบเวลธ์ ก่อกำเนิดมาจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านการลงทุน ซึ่งปัจจุบันประชากรไทยมีจำนวนกว่า 60 ล้านคน แต่กลับมีนักลงทุนเพียง 2 ล้านคนเท่านั้น นับได้ว่าเป็นสัดส่วนจำนวนนักลงทุนที่ค่อนข้างน้อย เหตุผลหนึ่งมาจากคนไทยส่วนใหญ่มักมองว่า การลงทุนนั้นเข้าใจยาก เป็นเรื่องซับซ้อน ต้องใช้เวลามากในการศึกษา ใช้เงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามการวางแผนการลงทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการวางแผนทางการเงิน

จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – 2583 จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจำนวน 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) เพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ 31.28) ในปี 2583 ซึ่งหากประชากรกลุ่มนี้ขาดการวางแผนการเงินที่ดี และหวังพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว อาจจะมีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้

ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในข้างต้น โรโบเวลธ์ จึงได้สร้างแอปพลิเคชันที่ผสมผสานการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนและ Quant Model ที่ทันสมัย สร้างเป็น Robo-advisor แรกของไทย ภายใต้แบรนด์ “odini” และมีสโลแกนว่า “ลงทุนง่าย ได้ทุกคน” โดยมีหลักการทำงาน คือ สามารถซื้อขายกองทุนผ่านเทคโนโลยีสมัยใหม่ ใช้โทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเปิดบัญชีซื้อขายหน่วยลงทุนได้ง่ายๆ อีกทั้งยังพัฒนาระบบการจัดการการลงทุนด้วยการกระจายเงินลงทุนอัตโนมัติไปยังสินทรัพย์ต่าง ๆ (Asset Allocation) เพื่อเพิ่มความมั่นใจของนักลงทุนมือใหม่ และปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติตามการเปลี่ยนแปลงของตลาด (Automated Rebalancing) ทำให้ทุกการลงทุนเป็นเรื่องง่าย

หลังจากประสบความสำเร็จการให้บริการรูปแบบ B2C โรโบเวลธ์จึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการรูปแบบ B2B โดยมีจุดมุ่งหมาย คือ การมอบประสบการณ์การลงทุนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงได้ และสามารถลงทุนผ่านกองทุนที่หลากหลาย ด้วยการใช้กลยุทธ์แบบ Co-opetition เปิดโอกาสให้ทุกบริษัทที่มีใบอนุญาต บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน และบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สามารถใช้งาน Robowealth Open API ได้

จะเห็นได้ว่า โรโบเวลธ์ ประสบความสำเร็จในการพัฒนาระบบการลงทุนได้อย่างครบถ้วน ทั้งการเปิดบัญชี การแนะนำการลงทุน การกระจายเงินลงทุนอัตโนมัติ และการปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่โรโบเวลธ์และสถาบันการเงินอื่นๆ ได้ร่วมมือกำหนดทิศทางที่ถูกต้อง เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีในการลงทุนให้กับคนไทยได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

 

  1. ข้อดีของ Robo-advisor ที่นำมาใช้ในการลงทุน

odini เปิดประสบการณ์ใหม่ให้แก่นักลงทุนทุกระดับ โดยนักลงทุนสามารถลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท และเป็นการลงทุนแบบ Purely Automatic นักลงทุนเพียงแค่เปิดบัญชี เลือกระดับความเสี่ยงในการลงทุน เพิ่มเงินเข้าระบบเพื่อซื้อกองทุน นอกนั้นในส่วนที่เหลืออย่างการจัดพอร์ต ปรับพอร์ต หรือขายกองทุนจะเป็นไปแบบอัตโนมัติ โดย odini ได้รับการออกแบบซอฟต์แวร์ให้มี User Experience และ User Interface ที่ใช้งานง่าย สะดวก และยังมีการพัฒนาคุณลักษณะของแอปฯ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้งาน 

ทั้งนี้ Robo-advisor จะเลือกซื้อกองทุนเพื่อให้เป็นไปตามความระดับความเสี่ยงที่ต้องการของผู้ลงทุน โดยวัดจากผลการประเมินความเสี่ยงและแนวโน้มของการลงทุนให้เหมาะสมกับพฤติกรรมการลงทุน ซึ่งทำให้เกิดความง่าย สะดวก ในการใช้งาน แต่ยังคงความน่าเชื่อถืออยู่ และสามารถลงทุนได้อย่างมืออาชีพ จึงตอบโจทย์นักลงทุนเริ่มต้น ซึ่งไม่มีความรู้ ประสบการณ์และเวลาในการลงทุน

 

  1. Pain Point ด้านการลงทุนของคนไทยคืออะไร 

จากผลสำรวจของตลาดหลักทรัพย์ พบว่า Pain Point ด้านการลงทุนของคนไทย มีทั้งหมด 4 ปัญหาดังนี้ 

– ปัญหาด้านมุมมองในการลงทุน นักลงทุนมีความจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุน เช่น ความแตกต่างของรูปแบบการลงทุน คำศัพท์เฉพาะทางที่เกี่ยวกับการลงทุน เป็นต้น ทำให้นักลงทุนต้องใช้เวลาในการศึกษาและทำความเข้าใจเป็นอย่างมาก

– ปัญหาด้านความเสี่ยงในการลงทุน ทัศนคติที่เกี่ยวกับการลงทุนที่ ประชาชนส่วนใหญ่มักตีความหมายถึง “ความเสี่ยงของการลงทุน” ในแง่ลบ ซึ่งหากพิจารณาความสามารถในการทำกำไร หรือขาดทุนแล้วนั่น ความเสี่ยงมักขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม และความสามารถในการบริหารกองทุนของผู้จัดการกองทุน

– ปัญหาด้านเวลา การลงทุนมีความจำเป็นต้องวิเคราะห์กองทุนและสามารถคาดการณ์กองทุนได้ ทั้งนี้จำเป็นต้องใช้เวลาในการศึกษาและวางแผน ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของนักลงทุน

– ปัญหาด้านต้นทุน จากผลสำรวจเกี่ยวกับการเริ่มต้นลงทุน พบว่าผู้คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่า การเริ่มต้นการลงทุนต้องใช้เงินเริ่มต้นจำนวนมาก รวมถึงระยะเวลาในการลงทุนที่ใช้เวลานาน ทำให้เกิดปัญหาการบริหารกระแสเงินสดได้

ซึ่งปัญหาดังกล่าว แอปฯ “odini” สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้ง 4 ประเด็น นอกจากนี้โรโบเวลธ์ยังได้มีช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ความรู้และข่าวสารด้านการเงินและการลงทุน ผ่านสื่อ Social Media ต่างๆ อาทิ “odini krush” ใน YouTube และ Podcast, Facebook fanpage และ Line Official Account เป็นต้น ซึ่งตรงตามวิสัยทัศน์ของโรโบเวลธ์ ที่ต้องการให้คนทั่วไปได้เข้าถึงและตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน

 

  1. แนวโน้มการลงทุนในช่วง New Normal

ความท้าทายระลอกใหม่ในช่วงปี 2020 จากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ตลาดหุ้นเกิดความผันผวนไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศไทย หรือต่างประเทศ ทั้งนี้ด้วยการคาดการณ์จากผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางโรโบเวลธ์ได้มีการขยายทิศทางการลงทุนโดยเน้นไปยังประเทศจีน ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจภายในประเทศที่ใหญ่และมีการเจริญเติบโตสูง สำหรับในฝั่งอเมริกา ยุโรป และบางประเทศในแถบเอเชียอย่างประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเผชิญกับความท้าทายของการปรับตัวในช่วง New Normal เป็นอย่างมาก การลงทุนในกลุ่มประเทศเหล่านี้ต้องอาศัยประสบการณ์ที่สูง และจังหวะในการลงทุนที่ดี

 

  1. ข้อคิดการลงทุนถึงคนรุ่นใหม่และคนที่สนใจอยากเริ่มต้นลงทุน

การเริ่มต้นในการลงทุนไม่ใช่เรื่องยากอย่างที่คิด โดยหลักการลงทุนจะเริ่มต้นจากการเข้าใจถึงความเสี่ยงในการลงทุน โดยนักลงทุนสามารถเลือกระดับของความเสี่ยงและผลตอบแทนได้ตามความต้องการของแต่ละบุคคล ซึ่งนักลงทุนสามารถศึกษาและวางแผนการลงทุนได้ก่อนที่จะเริ่มลงทุน สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การกระจายความเสี่ยงในหลายสินทรัพย์ หรือ Asset Allocation และการลงทุนอย่างสม่ำเสมอในจำนวนที่เท่าๆ กัน หรือ Dollar Cost Average (DCA) นั่นเอง 

 

  1. ข้อคิดสำหรับผู้ที่ต้องการทำบริษัทสตาร์ทอัพ

สิ่งที่อยากฝากถึงคนที่จะทำสตาร์ทอัพ มีอยู่ 2 ประเด็น

6.1 ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและน่าสนใจ 

ผลิตภัณฑ์และบริการที่แตกต่างและน่าสนใจถือเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพ รวมไปถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวทางการดำเนินงานของผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้ รวมไปถึงทัศนคติต่อปัญหาต่างๆที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนความกังวลให้กลายเป็นแรงผลักดันในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาศักยภาพของผลิตภัณฑ์และบริการให้ยั่งยืนได้ในอนาคต

6.2 ทีมงาน 

ผู้ก่อตั้งธุรกิจและทีมงาน ต้องมีความมุ่งมั่น มีเป้าหมายร่วมกันอย่างชัดเจน มีความรู้และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน รวมถึงความสามารถในการปรับตัว เนื่องจากธุรกิจสตาร์ทอัพเป็นธุรกิจที่ต้องปรับตัวให้ทันต่อสถานการณ์ตลอดเวลา เพื่อให้สามารถแข่งขันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในสังคมปัจจุบันได้

 

ความท้าทายใหม่ของวงการสตาร์ทอัพฟินเทค

เนื่องจากสถาบันการเงินชั้นนำต่างให้ความสนใจธุรกิจฟินเทค และได้เริ่มพัฒนาธุรกิจฟินเทคมาในระยะเวลาที่ผ่านมา ดังนั้นสตาร์ทอัพจำเป็นต้องสร้างความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ให้เกิดความโดดเด่น รวมถึงการร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา และต่อยอด เพื่อให้บริษัทประสบความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน

 

คุณชลเดช เขมะรัตนา

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท หลักทรัพย์นายหน้าซื้อขายหน่วยลงทุน โรโบเวลธ์ จำกัด

Related Posts

  • Covid-19 ตัวเร่งการเข้าถึงเทคโนโลยี และการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่อย่าง Kasikorn Bank
  • Krungsri มุ่งหน้าช่วยเหลือสตาร์ทอัพ และหนุนระบบนิเวศ ฝ่าวิกฤต Covid-19
  • T2P ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการเงินอย่างครบวงจร
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association