เปิดรับสมัครกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย

27 กุมภาพันธ์ 2017
Share

สมาคมฟินเทคประเทศไทย เปิดรับสมัครกรรมการสมาคม
1. กรรมการบริหาร 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นายกสมาคม, อุปนายก, เลขาธิการ, นายทะเบียน และเหรัญญิก
2. กรรมการอิสระจากฟินเทคสตาร์ทอัพ 2 ตำแหน่ง

ภายในวันที่ 1 – 14 มีนาคม 2560 เพื่อทำการเลือกตั้งในการประชุมใหญ่สามัญของสมาคมฟินเทคประเทศไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 31 มีนาคม 2560

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
กรรมการบริหาร: https://thaifintech.org/eca/
กรรมการอิสระ: https://thaifintech.org/ica/
กรรมการบริหาร และกรรมการอิสระส่งใบสมัครมาที่ [email protected]

3. กรรมการตัวแทนกลุ่มฟินเทคสตาร์ทอัพ 12 ตำแหน่ง จาก 6 กลุ่ม กลุ่มละ 2 ตำแหน่ง (ประธานและรองประธานกลุ่ม) จัดประชุมเพื่อคัดเลือกประธานและรองประธานแต่ละกลุ่ม ในวันที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถานที่ อาคาร KX (Knowledge Exchange) BTS วงเวียนใหญ่ ขอให้สมาชิกฟินเทคสตาร์ทอัพมาประชุมร่วมกันเพื่อคัดเลือกประธาน และรองประธาน ในเวลาดังต่อไปนี้
• Retail Investment 13.00 – 14.00
• Crowdfunding 13.00 – 14.00
• Credit & Lending 14.00 – 15.00
• Payment + Blockchain 14.00 – 15.00
• Insurance 15.00 – 16.00
• Personal Finance + Comparison/Marketplace 15.00 – 16.00

ศึกษาระเบียบการเลือกตั้งคณะกรรมการสมาคมฟินเทคประเทศไทย พ.ศ. 2560 เพิ่มเติมได้ที่ https://thaifintech.org/tftacommittee/

 

Related Posts

bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association