โครงการที่ Fintech Startup ไม่ควรพลาด Fintech Challenge: The Discovery

8 มิถุนายน 2018
Share

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมฟินเทคประเทศไทย ร่วมกับ หน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน จัดโครงการ “Fintech Challenge: The Discovery” โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อผลักดันให้เกิดนวัตกรรมทางการเงินใหม่ๆ (Fintech Innovation) ที่จะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และประกันภัยในประเทศไทย ด้วยการช่วยบ่มเพาะ (Incubate) ตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงระดับที่พร้อมจะต่อยอดธุรกิจต่อไป (Scale up) ซึ่งในภาพรวมจะเป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศน์และเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป

ครั้งนี้ถือว่าเป็นการจัดงานร่วมกันเป็นครั้งแรกระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสมาคมฟินเทคประเทศไทย เพื่อผลักดันอุตสาหกรรมทางการเงินและพัฒนาคนรุ่นใหม่จะเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวงการฟินเทคไทยให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในประเทศไทยตลอดจนระดับนานาชาติ โดยทางโครงการจะมีรางวัลทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ให้แก่ทีมผู้มีไอเดียอันเป็นประโยชน์สูงสุดแก่วงการฟินเทค มูลค่ารวมกันมากถึง 400,000 บาท

ทางสำนักงาน ก.ล.ต และสมาคมฟินเทคประเทศไทย มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือผลักดันอุตสาหกรรมฟินเทคในไทย อันนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของอุตสาหกรรมการเงิน การลงทุน และการประกันภัย ซึ่งนวัตกรรมทางการเงินจะนำไปสู่การเข้าถึงผลิตภัณฑ์บริการทางการเงิน การลดต้นทุนทางการเงิน และการอำนวยความสะดวกที่มากขึ้น โดยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมทางการเงินรวมไปทั้งอุตสาหกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงภาคเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้การมีปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิดการคิดค้นนวัตกรรมทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าการมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนหรือเทคโนโลยีสนับสนุนผู้ประกอบการ Fintech Startup ที่จะสามารถผลักดันและพัฒนานวัตกรรมทางการเงินได้ระดับหนึ่ง

อย่างไรก็ตามหากท่านสนใจรายละเอียดโครงการและถาม-ตอบอย่างใกล้ชิด ท่านสามารถร่วมเข้างาน “เปิดตัวโครงการ Fintech Challenge: The Discovery” ซึ่งเป็นงานแถลงข่าวและเผยแพร่รายละเอียด วัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ผู้ร่วมโครงการจะได้รับ จากทีมงานของสำนักงาน ก.ล.ต. และสมาคมฟินเทคประเทศไทย โดยงานจะจัดในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange …เข้างานฟรี

สนใจสนับสนุนโครงการติดต่อ [email protected]
#FintechChallenge
#FCDiscovery
#TFTA
#ThaiFintechAssociation
#SEC

Related Posts

  • สรุปประเด็น Real Estate-backed Token น้องใหม่ที่เป็น Digital Token ในวงการอสังหาริมทรัพย์
  • TFA Clubhouse พบกับการพูดคุยเรื่อง “Real Estate-Backed Tokens”
  • สรุปประเด็น TFA Clubhouse “เกณฑ์ใหม่คุมเข้ม Digital Asset”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association