เลขาธิการ คปภ. เผยวัตถุประสงค์การตั้ง CIT

3 กันยายน 2018
Share

เมื่อวันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2561 เวลา 14.30-17.00 ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยและศูนย์ CIT (Center of Insurtech Thailand) ได้ร่วมกันจัดการบรรยายภายใต้ชื่องาน Insurance Regulatory Sandbox โดยมีเลขาธิการ คปภ. ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เป็นผู้กล่าวเปิดงานและบรรยายความเป็นมาของการจัดตั้งศูนย์ CIT ซึ่งได้กล่าวไว้ ดังนี้

เมื่อเรามาเจาะดูข้อมูลของ Insurtech Startup เราจะพบว่า Insurtech เป็นส่วนหนึ่งของ Fintech ซึ่งในขณะนี้เป็นยุคดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการประกอบการธุรกิจ หากเราดูข้อมูลสถิติจากสถาบัน TWC เราจะเห็นว่าธุรกิจที่ได้รับผลกระทบคือ “ธุรกิจประกันภัย” เพราะธุรกิจประกันภัยเป็นธุรกิจที่เก่าแก่ จึงเป็นเรื่องที่ถูกกระทบมากคือ ได้แก่ พฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปและกฎกติกา เพราะก่อนหน้านี้ธุรกิจประกันภัยอยู่ภายใต้กรมประกันภัยได้เปลี่ยนมาอยู่ภายใต้สำนักงาน คปภ. ที่ไม่ใช้หน่วยงานราชกาล แต่เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นหน่วยงานอิสระ โดยทางสำนักงาน คปภ. มีลักษณะคล้ายกับ ธปท. และ ก.ล.ต.

สำนักงาน คปภ. อยู่ในระหว่างการดำเนินการตามรัฐบาล ซึ่งเราต้องดูอีกว่าจะทำอย่างไรจึงจะเหมาะสม เมื่อถึงเวลาออกออกกฎกติกาเราจะต้องพิจารณา และเมื่อดูในส่วนของข้อมูลพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป ซึ่งขณะนี้ Generation ใหม่ไม่พอใจกับรูปแบบประกันภัยแบบเดิม ซึ่งเขาต้องการมาตรการที่เข้ามาคุ้มครองพวกเขาได้อย่างไม่เอาเปรียบเข้า ดังนั้นเมื่อพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเราก็ต้องปรับตัวมากขึ้น เช่น มีเว็บไซต์ เข้าถึงด้วยระบบสมาร์ตโฟน และสามารถจะเข้าถึงประกันภัยได้ ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการคนยุคใหม่ได้ ทั้งนี้เหตุที่กล่าวมาเป็นช่องทางเรากำลังจะปฏิรูป โดยการเข้าถึงภาค Startup เพื่อเข้าถึงผู้บริโภค ซึ่ง Startup เหล่านี้จะใช้เทคโนโลยีเข้าสู่การประกันภัยที่ปรับเปลี่ยนเข้าหาพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ได้ดี

ในหลายประเทศ Startup มีมูลค่ามากมาย หลายที่เกิน 100 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือที่เรียกว่า Unicorn หากเราดูข้อมูลส่วนนี้ไม่ว่าจะเป็นจีน จะพบว่า CVC ที่เป็นโครงการสนับสนุน Startup และข้อมูลประกันภัยจะพบว่ามีบริษัทประกันที่ทำงานกับ Startup ก็มี ซึ่งพบว่าการทำงานร่วมกับ Startup ตอบโจทย์ได้ดีกว่า

เรามองเรื่องการตอบโจทย์ผู้บริโภคว่า หากเราหยุดอยู่ตรงนี้หรือพัฒนาช้า จะทำให้ธุรกิจประกันภัยถูก Take over รวมไปถึงด้านศักยภาพอาจจะดูน้อยลง ทั้งนี้ธุรกิจประกันภัยจะต้องอยู่ให้ได้ต้องแข็งแกร่ง และที่สำคัญคือเราจะต้องปรับตัวเข้าหายุค Digital ด้วย หากเราไม่ปรับตัว เราจะไม่สามารถกำกับดูแลอุตสาหกรรมประกันภัยให้เกิดประสิทธิภาพ ที่จะส่งผลให้เกิดการเติบโตในทางเติบโตในทางที่ถูกที่ควรได้ หากเรายังใช้การทำงานรูปแบบเดิม ฉะนั้นหน่วยงานรัฐต้องปรับเปลี่ยนวิธีการเพื่อประชาชน จึงเป็นที่มาในการจัดตั้ง CIT (Center of Insurtech Thailand)

CIT มีวัตถุประสงค์ดังนี้

  1. ศึกษาวิจัยแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อเสริมความรู้ให้อยู่ต่อไปได้
  2. สนับสนุนประกันภัยของประชาชน
  3. Insurtech จะช่วยด้านประกันภัยในการเลือกซื้อเพื่อเปรียบเทียบประกันภัย บริหารเบี้ยประกัน ช่วยบริษัทประกันภัยในการพิจารณา และการเคลมประกันที่ง่ายขึ้น
  4. เป็นเวทีกลางในการระดมความคิดเห็นในการพัฒนาเทคโนโลยีประกันภัย

คนไทยมักจะอยู่ใน Comfort zone เราจึงต้องมีตัวช่วยให้เราไปข้างหน้า เราจึงมี CIT เพื่อพัฒนาแม้เราจะไม่มีสถานที่ แต่เราเริ่มทำแล้วเมื่อเรามีวัตถุประสงค์และความรับผิดชอบเพราะประชาชน

Related Posts

  • สรุปประเด็น Real Estate-backed Token น้องใหม่ที่เป็น Digital Token ในวงการอสังหาริมทรัพย์
  • TFA Clubhouse พบกับการพูดคุยเรื่อง “Real Estate-Backed Tokens”
  • สรุปประเด็น TFA Clubhouse “เกณฑ์ใหม่คุมเข้ม Digital Asset”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association