เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ F13 Sandbox โดย Thai Fintech Association

15 กุมภาพันธ์ 2018
Share

14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 เป็นต้นไป—สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) ได้เป็นตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้สมาคมฟินเทคประเทศไทย ณ อาคาร Knowledge Exchange ถนนกรุงธนบุรี ซึ่งภายในงานได้เปิดตัวสตาร์ทอัพทั้ง 13 ทีมที่เข้ามาอยู่ในโครงการ F13 Batch 1 โดยทางสมาคมฟินเทคได้ให้พื้นที่ทั้ง 13 ทีมออกบูธเพื่อเป็นการสื่อสารสิ่งที่ทั้ง 13 ทีมกำลังพัฒนา

โครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค ตั้งอยู่ ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) ซึ่งมีโมเดลของศูนย์ F13 จะใกล้เคียงกับที่สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งต้องการทุนสนับสนุนโดยรัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง และเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน โดย F13 ตั้งอยู่พื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร บริเวณชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) เป็นแหล่งทดสอบและพัฒนาบริการฟินเทค โดยทีมงานของสมาคมมีส่วนช่วยเชื่อมต่อกับธนาคารพานิชย์ระหว่างธนาคารกับผู้ประกอบการฟินเทค เพื่อทำให้เกิดการสร้างนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ รวมไปถึงการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำงานร่วมกับหน่วยผู้กำกับดูแลอย่างธนาคารแห่งประเทศไทย, สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เพื่อส่งเสริมให้ขั้นตอนและกระบวนการมีความสะดวกและง่ายมากขึ้น

คุณกรณ์ จาติกวณิช ประธานสมาคมฟินเทคประเทศไทย และคุณณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ อุปนายกสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ร่วมกันนำเสนอวัตถุประสงค์ของการก่อตั้งโครงการ F13 เป้าหมายของสมาคมในอนาคต สิ่งที่สมาคมต้องการได้จากภาครัฐ ประโยชน์ของการก่อตั้งตั้งโครงการ F13 และสิ่งที่ทางสมาคมให้แก่สตาร์ทอัพในโครงการ F13 ทั้งนี้ทางสมาคมได้เปิดตัว Batch 1 ในโครงการทั้ง 13 ทีม โดยมีตัวแทน 3 ทีม จาก 13 ทีม ขึ้นนำเสนอสิ่งที่กำลังพัฒนาอยู่ ซึ่งตัวแทน 3 ทีม ดังกล่าว ได้แก่ noon, Talad Invoice และ Zee zave

ทางผู้สนับสนุนของทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยอันได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา และอลิอัน อยุธยา ได้ให้กล่าวถึงมุมที่มีต่อจัดตั้งสมาคมฟินเทคประเทศไทย มุมมองของแต่ละท่านที่มีต่ออุตสากรรมฟินเทคในประเทศไทย บทบาทของในการผลักดันอุตสาหกรรมฟินเทค และการมีโอกาสในการช่วยเหลือและสนับสนุนฟินเทคประเทศไทย

“สิ่งที่เราทำ ณ ตอนนี้นั้นขึ้นการสร้างรากฐานให้สตาร์ทอัพ และเบื้องต้นเราต้องให้ความรู้ด้านฟินเทคให้แก่ประชาชน ทำให้คลัง National e-payment ในการทำธุรกรรมทางการเงิน และเราต้องสนับสนุนอะไรบางอย่างในอุตสาหกรรมฟินเทค เพื่อแสดงให้เห็นว่าภาครัฐสนับสนุนประโยชน์ของฟินเทค”

ทางสมาคมได้รับเกียรติจากคุณสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง ในการขึ้นปาฐกถาในหัวข้อ แนวทางการสนับสนุนฟินเทคของภาครัฐ อันเป็นการการนำเสนอมุมมองในภาครัฐบาลให้แต่ภาคอุตสาหกรรมให้เป็นที่รับรับรู้ทั่วกัน

“การสร้างพื้นฐานและมาตรฐานที่ผู้ประกอบการจะใช้ร่วมกันได้นั้นเป็นสิ่งที่สำคัญ ซึ่งการสร้างพื้นฐานสำคัญที่ผ่านมานั้นคือการมีเทคโนโลยีที่สามารถพัฒนาต่อยอดได้ อย่างไรก็ตามในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่ดีคือการมีโครสร้างระบบเปิด และจำเป็นต้องมีการทำงานร่วมกันได้”

คุณฤชุกร สิริโยธิน รองผู้ว่าการ ด้านเสถียรภาพสถาบันการเงิน (รส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาในหัวข้อ ฟินเทคและธนาคารในยุคถัดไป อันเป็นการชี้นำแนวทางการพัฒนาของฟินเทคในยุคถัดไป ซึ่งท่านเห็นว่าโครสร้างดีและได้มาตรฐานเป็นเรื่องจำเป็น มีระบบความปลอดภัยสูงและมีระบบไอทีมีมาตรฐานที่จะสามารถเพิ่มพัฒนาการให้กับฟินเทคในอนาคตได้

“ฟินเทคจะสามารถตอบโจทย์ตลาดทุนได้เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการเกิดข้อมูลผู้ใช้บริการ สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ โดยราคาที่ถูกและมีความปลอดภัยสูง ซึ่งต้องสามารถข้อมูลไปใช้ได้อย่างสะดวก”

คุณรพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาในหัวข้อ การพัฒนานวัตกรรมตลาดทุน เชื่อว่าเทคโนโลยีจะมาเปลี่ยนตลาดทุนไปอย่างสิ้นเชิง โดยฟินเทคไม่ได้เข้ามากระทบเพียงผู้ประกอบธุรกิจที่อยู่ในตลาด แต่ยังมากระทบหน่วยงานกำกับด้วย

“เทคโนโลยีจะไม่สามารถมาแทนคนได้ในภาคของประกันภัย แต่จะมีส่วนช่วยในการประกอบงานด้านประกันภัยให้มีความง่ายขึ้น ทำให้ผู้บริโภคมีความสะดวกสบายมากขึ้น โดยมองว่าเทคโนโลยีไม่ได้มีผลทางภาคธุรกิจอย่างเดียว ซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานกำกับดูแลก็จะเปลี่ยนไป”

คุณสุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยได้ให้เกียรติขึ้นปาฐกถาในหัวข้ออนาคตธุรกิจประกันภัย ซึ่งเป็นเกียรติต่อผู้ฟังทุกท่านมากที่ได้รับความรู้จากท่านครั้งนี้ เทคโนโลยีไม่ได้กระทบแค่ธุรกิจ แต่มีผลกับหน่วยงานกำกับด้วย ซึ่งกฎเกณฑ์ต่างๆ นั้นจะมาช้ากว่าเทคโนโลยีเสมอ

ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยขอขอบพระคุณวิทยากรทุกงาน ผู้สนับสนุน F13 ทั้ง 13 ทีม ผู้สื่อข่าวทุกสำนัก และผู้ร่วมงานในครั้งนี้เป็นอย่างสูง โดยการให้เกียรติร่วมงานของทุกท่านในวันนี้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันโครง F13 และส่งเสริมภารกิจ กิจการ ของสมาคมให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

Related Posts

  • สรุปประเด็น Real Estate-backed Token น้องใหม่ที่เป็น Digital Token ในวงการอสังหาริมทรัพย์
  • TFA Clubhouse พบกับการพูดคุยเรื่อง “Real Estate-Backed Tokens”
  • สรุปประเด็น TFA Clubhouse “เกณฑ์ใหม่คุมเข้ม Digital Asset”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association