เปิดตัวอย่างเป็นทางการกับ F13 Sandbox โดย Thai Fintech Association

14 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 14.00 เป็นต้นไป—สมาคมฟินเทคประเทศไทย (Thai Fintech Association) ได้เป็นตัวโครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้สมาคมฟินเทคประเทศไทย ณ อาคาร Knowledge Exchange ถนนกรุงธนบุรี ซึ่งภายในงานได้เปิดตัวสตาร์ทอัพทั้ง 13 ทีมที่เข้ามาอยู่ในโครงการ F13 Batch 1 โดยทางสมาคมฟินเทคได้ให้พื้นที่ทั้ง 13 ทีมออกบูธเพื่อเป็นการสื่อสารสิ่งที่ทั้ง 13 ทีมกำลังพัฒนา โครงการ F13 ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค ตั้งอยู่ ณ ชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX) ซึ่งมีโมเดลของศูนย์ F13 จะใกล้เคียงกับที่สิงคโปร์และมาเลเซีย ซึ่งต้องการทุนสนับสนุนโดยรัฐบาล หรือกระทรวงการคลัง และเปิดให้เอกชนเข้ามาบริหารงาน โดย F13 ตั้งอยู่พื้นที่ขนาด 300 ตารางเมตร บริเวณชั้น 13 อาคาร Knowledge Exchange Center (KX)...

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association