จดหมายเปิดผนึกจาก Fintech Startup และผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ถึงรัฐบาลไทย

1 May 2020
Share

เมื่อวันอังคารที่ 28 เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทย (TFTA) นำโดยคุณโอฬาร วีระนนท์ นายกสมาคมฯ และเหล่า Fintech Startup ได้จัดการประชุมแบบออนไลน์ เพื่อส่งจดหมายเปิดผนึกถึงรัฐบาลเพื่อเสนอมาตรการเยียวยา Fintech Startup รวมถึงผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติ โควิด-19

ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2559 และดำเนินการเรื่อยมา โดยมีพันธกิจหลักเพื่อส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาและผลักดันอุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศไทย

ในปัจจุบันด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 โรคติดต่อที่ร้ายแรงและยังไม่สามารถควบคุมได้ ส่งผลให้ทุกภาคส่วนได้รับความเดือดร้อนรวมถึง Fintech Satrtup รวมถึงผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีนั้นเป็นหนึ่งกำลังสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจและเทคโนโลยีของชาติ ให้ประเทศไทยมีเทคโนโลยีทางการเงินที่สามารถแข่งขันและเทียบเท่ากับนานาประเทศได้ อีกทั้งสตาร์ทอัพเหล่านี้สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจไทยอีกด้วย

ทางสมาคมเล็งเห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้เสนอมาตรการเพื่อเยียวยา Fintech Satrtup รวมถึงผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีหัวข้อหลักๆดังนี้

มาตรการ/นโยบาย ช่วยเหลือสตาร์ทอัพช่วงวิกฤต

  1. มาตรการแหล่งเงินทุน Soft Loan (เงินกู้ผ่อนปรน) แบบ Fast Track

โดยเสนอให้การสนับสนุน Soft Loan ตามความเหมาะสมของ Startup แต่ละกลุ่ม ดังนี้

– รัฐปล่อย Soft Loan สำหรับ startup ที่ยังไม่เคยระดมทุน

– รัฐปล่อย Soft Loan เป็น Co-Investment / Matching Fund กับนักลงทุนอื่นๆ ที่สนใจลงทุน เพื่อช่วย Startup

– รัฐปล่อย Soft Loan ให้ Startup ที่เคยระดมทุนมาแล้ว แต่ขาดสภาพคล่องในช่วงวิกฤตินี้ 

 

  1. Grant base 

– รัฐช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของ Startup ของไทย

– รัฐช่วยสนับสนุน เรื่องเงินเดือนพนักงาน 

 

โอกาสจากภาวะวิกฤต และ Recovery Idea 

ในสถานการณ์ Covid-19 ทำให้เห็นความจำเป็นหลายอย่าง ทางสมาคมฟินเทคประเทศไทย จึงขอเสนอ Recovery Idea ที่จะช่วยให้เราคว้าโอกาสหลังวิกฤติครั้งนี้ได้คือ

  1. ส่งเสริมให้คนไทยใช้  Platform นวัตกรรมของ Startup ไทย อย่างแพร่หลาย 
  2. เปิดระบบนิเวศของเงินกู้ ให้ครอบคลุม ถึง Fintech Startup และ SMEs
  3. เสนอให้มีการบังคับใช้ลงนามเอกสารในรูปแบบ e-signature อย่างจริงจัง

โดยรายละเอียดของการเสนอ มาตรการ/นโยบาย ช่วยเหลือสตาร์ทอัพช่วงวิกฤต และ โอกาสจากภาวะวิกฤต และ Recovery Idea อยู่ในจดหมายเปิดผนึก 

ทางสมาคมฯ เชื่อมั่นว่ารัฐบาลไทยจะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤติครั้งนี้ให้ผ่านพ้นไปได้ จึงขอส่งกำลังใจ ข้อเสนอแนะ และโอกาสในการพื้นฟูหลังวิกฤติ ทั้งหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารัฐบาลไทย คณะรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องจะรับฟังข้อเสนอ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ปัญหา ช่วยเหลือ เยียวยาความเดือดร้อนให้กับฟินเทคสตาร์ทอัพ รวมถึงผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้อย่างทั่วถึงโดยถ้วนหน้ากัน ไม่ให้ประเทศต้องสูญเสียธุรกิจไทยที่จะเป็นกําลังสําคัญในการขับเคลื่อนนวัตกรรมอันเป็นหัวใจในการพัฒนาประเทศไทยตามแผนยุทธศาสตร์ของชาติในอนาคต

Related Posts

  • เชิญร่วมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก”
  • Thai Fintech Association (TFA) had signed the MOU with Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) to empower Thai Fintech Association onto international stage
  • Thai Fintech Review 2 “Metaverse เนรมิตชีวิตตามต้องการในจักรวาลนลฤมิต”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association