Title Legal 1600x250

LAW LEGAL COURSE (12,000 Baht)

29 August – 13 September 2018

กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน  แต่ก็เป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนหลีกเลี่ยงไม่ได้ เหล่าผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์จาก Law Firm จะมาบอกเล่ากฎหมายที่สำคัญ ที่ผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำธุรกิจจำเป็นต้องรู้ ตั้งแต่เรื่องกฎหมายการคุ้มครองข้อมุลส่วนบุคคล การคุ้มครองลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญา การทำสัญญาเจรจาทางธุรกิจ ไปจนถึงเรื่องของการทำ Term Sheet ด้วยภาษาที่เข้าใจได้ง่ายและสามารถนำไปใช้ได้จริง

Course Details

Law 101 for Startup

Wed 29/ 8 / 18
13.00-15.00

Photo_9.K.Peerapat

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

Head of Legal and Compliance, Manulife Asset Management

21.K.Krisorn

คุณไกรศร เรืองกูล

Partner, DFDL

กฎหมายอาจจะเป็นเรื่องเข้าใจยากสำหรับใครหลายคน แต่ทุกคนจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้ ดร.พีรภัทร และคุณไกรศร จะมาเล่าและชวนคุยเรื่องกฎหมายที่ Startup ควรรู้ ครอบคลุมหลากหลายประเด็น เช่น การทำสัญญาระหว่างหุ้นส่วน การเลือกรูปแบบนิติบุคคลที่เหมาะสม พร้อมข้อแนะนำทั่วไปเกี่ยวกับสัญญาทางธุรกิจต่าง ๆ แบบเข้าใจง่าย สามารถนำไปต่อยอดได้จริง

ดร.พีรภัทร ฝอยทอง

 • จบปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ บริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • จบปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด้านกฎหมายธุรกิจ และปริญญาโทในสาขาเดียวกัน
 • ที่ปรึกษาทางการเงิน (CFP)

คุณไกรศร เรืองกูล

 • ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ที่ปรึกษากฎหมายธุรกิจ โดยเฉพาะกฎหมายเรื่องของการลงทุน ควบกิจการ การเงินการธนาคาร กฎหมายธุรกิจทั่วไป
 • LL.M. Durham University, UK
 • LL.B. Thammasat University

Negotiating Contracts

Wed 5 / 9 / 18
10.00-12.00

photo_20.K.Kunrat

คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร

Partner, Baker McKenzie

ไม่ว่าจะทำธุรกิจขนาดเล็กหรือใหญ่ คงหลีกหนีการต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของสัญญาไม่พ้น ในคลาสนี้คุณกุลรัตน์ทนายความหุ้นส่วนจะมาให้คำแนะนำพื้นฐานที่ควรรู้ หากเราจะต้องเกี่ยวข้องกับการเจรจาสัญญาทางธุรกิจต่างๆ


Kullarat is a partner in the Financial Services Practice Group at Baker & McKenzie Ltd. She is recognized for her expertise in banking and finance, securities, derivatives and structured finance, FinTech, e-payment, venture capital, exchange control, and AML/CTF. She leads the FinTech team at Bangkok office, serves on the Firm’s Asia Pacific FinTech cluster, and acts as one of the global Firm’s Innovation Ambassadors.

As a FinTech specialist lawyer, Kullarat’s experience in FinTech includes e-payment, digital banking, online consumer finance, online money remittance, blockchain-based platform, cryptocurrencies, ICO, e-KYC, P2P lending, crowdfunding, roboadvisor, etc.

Education and professional associations:
• Harvard University (LLM, Fulbright Scholar, 2012)
• Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, Gold Medal, 2008)
• Admitted to the Thai Bar Association in 2009 and admitted to the Law Society of Thailand in 2010

Protecting Intellectual Property for FinTech

Thu 6/ 9 /18 (Move From 30/ 8 /18)
14.00-16.00

Photo_11.K.Suebsiri

คุณสืบสิริ ทวีผล

Partner, Tilleke & Gibbins

ในโลกยุคดิจิทัลที่มูลค่าของธุรกิจต่างๆ ขึ้นอยู่กับทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น Software ผู้ประกอบการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้และเข้าใจหลักการเบื้องต้นในการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของเรา

 One of the top legal experts in Asia by the annual Asia Law Leading Lawyers survey

 • Adjunct lecturer, IP Law, Faculty of Law, Chulalongkorn University
 • LL.M., Duke University
 • LL.M., Thammasat University
 • LL.B., Chulalongkorn University

Starting the Partnership – Understanding basic concepts of Term Sheet

Wed 12 / 9 / 18
9.00-10.30

pht-22

คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ

Country Partner, DFDL

Photo_13.1.K.Walanchatas

คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์

Senior Adviser, DFDL

Term Sheet เป็นเอกสารที่สำคัญอย่างยิ่งในการระดมทุนหรือการเจรจาร่วมธุรกิจต่างๆ ระหว่างคู่สัญญา ข้อแนะนำ ข้อควรระวัง รวมไปถึงเทคนิคดีต่างๆ ที่ Startup ควรรู้เมื่อจะต้องเจรจากับคู่สัญญามีอะไรบ้าง ที่ปรึกษากฎหมายผู้มีประสบการณ์จะมาแนะนำให้ท่านเข้าใจประเด็นต่างๆ ในแบบเข้าใจง่าย

 

คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ

 • Country Partner
 • Over 10 years in Investment, M&A, Corporate
 • LL.M. Queen Mary Universiy

คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์

 • Senior Adviser
 • Over 8 years in M&A, Financing, Infrastructure
 • LL.M. Northwestern University

FinTech Arena – Understanding the legal requirements of transacting with e-money in Thailand.

Wed 12 / 9 / 18
10.30-12.00

Photo_14.K.Vinay

Vinay Ahuja

Partner, Head of DFDL India Desk,
Deputy Head – Regional Banking, Finance & Technology Practice, DFDL

Cashless society is an important global trend, it is necessary for startup in banking and financial industry to know relevant issues about electronic money such as basic requirements in receiving and payment of e-money.

(This sessions will be conducted in English)

With 13 years of transactional and advisory experience, over half of which has been spent in Southeast Asia with DFDL, Vinay has advised a vast spectrum of multinational clients on complex transactions related to energy, infrastructure, mining, information technology, telecommunications, transport and logistics, and agriculture. Given his breadth of experience in the banking and technology sectors, Vinay also serves as the chief point of contact at DFDL for all fintech-related matters. Of late, he has been advising several clients operating in the realm of blockchain and cryptocurrencies.

FinTech in Thailand: Regulatory and Legal Matters

Wed 12 / 9 / 18
14.00-16.00

photo_20.K.Kunrat

คุณกุลรัตน์ ผ่องสถาพร

Partner, Baker McKenzie

ทำความเข้าใจภาพรวมของฟินเทคในประเทศไทย ในมิติทางด้านกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ โดยคุณกุลรัตน์ทนายความหุ้นส่วนจาก Baker McKenzie ที่มีประสบการณ์มากมายเกี่ยวข้องกับฟินเทคในแง่มุมของนักกฎหมาย


Kullarat is a partner in the Financial Services Practice Group at Baker & McKenzie Ltd. She is recognized for her expertise in banking and finance, securities, derivatives and structured finance, FinTech, e-payment, venture capital, exchange control, and AML/CTF. She leads the FinTech team at Bangkok office, serves on the Firm’s Asia Pacific FinTech cluster, and acts as one of the global Firm’s Innovation Ambassadors.

As a FinTech specialist lawyer, Kullarat’s experience in FinTech includes e-payment, digital banking, online consumer finance, online money remittance, blockchain-based platform, cryptocurrencies, ICO, e-KYC, P2P lending, crowdfunding, roboadvisor, etc.

Education and professional associations:
• Harvard University (LLM, Fulbright Scholar, 2012)
• Chulalongkorn University (LLB, 1st class honors, Gold Medal, 2008)
• Admitted to the Thai Bar Association in 2009 and admitted to the Law Society of Thailand in 2010

Cyber Security & Data Protection Law

Thu 13 / 9 / 18
10.00-12.00

Photo_15.K.Atita

คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์

Partner, Tilleke & Gibbins

ธุรกิจในยุคปัจจุบันคงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยุ่งเกี่ยวกับการขอข้อมูลต่างๆ ของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ มาทำความรู้จักกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมไปถึงเรื่องน่ารู้ต่างๆ เกี่ยวกับการจารกรรมผ่านทางโลกไซเบอร์

 • Advisor to the Thai General Insurance Association
 • Advisory board memer of Insurtech Asia
 • LLM, University of Wisconsin
 • LLM, Georgetown University
 • LLB, Chulalongkorn University

Introduction to Civil Litigation and Proceedings

Thu 13 / 9 / 18
13.00-15.00

Photo_16.K.Ittiroge

คุณอิทธิโรจน์ กลิ่นบุญ

Senior Litigator, Tilleke & Gibbins

ในการทำธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการจะต้องเข้าใจหลักทั่วไปของคดีแพ่งและขั้นตอนต่างๆ ที่สำคัญ คุณอิทธิโรจน์ที่มีประสบการณ์มากมายในเรื่องของคดีความทางการค้าประเภทต่างๆ จะมาให้คำแนะนำต่างๆที่ควรรู้เพื่อปกป้องธุรกิจของคุณ

 • LLM, Thammasat University
 • LLB, Thammasat University