เปิดตัว National FinTech Sandbox (NFS) – ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ

10 September 20160
Share

เปิดตัว National FinTech Sandbox (NFS) – ศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ กับแนวทางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทยโดยการจัด NFS Forum เพื่อหาฉันทมติในการขับเคลื่อนและพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบทุกภาคส่วน

National FinTech Sandbox บริหารงานโดย Thai FinTech Club – ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณ Korn Chatikavanij เป็นประธานชมรม กำลังจะมีกิจกรรมต่อไปนี้

1. NFS Forum จัดเป็นประจำทุก 4 – 6 สัปดาห์ ในรูปแบบของ C asean Forum หรือ CaF คล้ายกับการจัดงาน Positioning Thailand’s FinTech Ecosystem ที่ผ่านมา โดยการประชุมแต่ละครั้งจะมีการกำหนดหัวข้อซึ่งเป็นประเด็นเพื่อการพัฒนาฟินเทคทีละกลุ่มชนิดธุรกิจ เพื่อหา “ฉันทามติ” หรือข้อตกลงร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทยไปข้างหน้า

ในการประชุมครั้งแรกที่จะมีขึ้นเร็ว ๆ นี้จะจัดทำในหัวข้อ “การพัฒนาโครงสร้างการรับรายได้ของผู้ประกอบการฟินเทคกลุ่ม Retail Investment ในประเทศไทย” โดยงานนี้จะมีการเชิญทั้ง ผู้ประกอบการ บริษัทหลักทรัพย์ และหน่วยงานกำกับดูแล (กลต.) มาร่วมกันหาแนวทาง และแผนงานร่วมกันในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการฟินเทคสามารถมีรายรับจากการทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน

2. NFS Competition การแข่งขันเพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการฟินเทคที่มีศักยภาพ เพื่อเข้ามาสู่โปรแกรมการบ่มเพาะธุรกิจ (Incubator) ที่เข้มข้นในศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ โดยผู้ประกอบการฟินเทคที่ได้รับคัดเลือกจะได้สิทธิ์ในการใช้งานสถานที่ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ในการบ่มเพาะธุรกิจตัวเองอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 6 – 12 เดือน สร้างโอกาสในการจับมือกับสถาบันการเงินชั้นนำในประเทศในการขยายธุรกิจ การเข้าถึงข้อมูลและทรัพยากรต่าง ๆ ที่สนับสนุนโดยคู่ค้าทางธุรกิจ (Business Partner) และการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ

โดยในงานนี้ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย มีแผนที่จะจัดงานร่วมกับนิตยสาร การเงินธนาคาร ผู้จัดงาน Money Expo ในการร่วมกันจัด National FinTech Sandbox Competition

ปัจจุบันชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยกำลังอยู่ระหว่างการจัดตั้งเป็นสมาคมฟินเทคประเทศไทย โดยเราเชื่อว่ากิจกรรมของ National FinTech Sandbox หรือศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทย ให้ผู้ประกอบการฟินเทคบ้านเรามีความเข้มแข็งจากภายใน นำไปสู่ความสามารถในการแข่งขันทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกในระยะยาว

เจษฎา สุขทิศ, CFA
เลขาธิการ ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

  • เชิญร่วมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก”
  • Thai Fintech Association (TFA) had signed the MOU with Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) to empower Thai Fintech Association onto international stage
  • Thai Fintech Review 2 “Metaverse เนรมิตชีวิตตามต้องการในจักรวาลนลฤมิต”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association