ความคืบหน้าชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย และ National FinTech Sandbox (NFS)

20 September 20160
Share

ทางชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยได้จัดประชุมคณะกรรมการชมรมไปเมื่อวันที่ 16 ก.ย.ที่ผ่านมาโดยได้มีการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องสำคัญหลาย ๆ เรื่องโดยเฉพาะเรื่อง National FinTech Sandbox และการจัดตั้งสมาคม ซึ่งผมขออนุญาตนำมาสรุป ดังนี้

1. ASEAN FinTech Collaboration Program ทางชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทยได้จัดโครงการนี้ซื่งเป็นการเดินทางไปดูงานการพัฒนาอุตสาหกรรม FinTech ของประเทศสิงค์โปร์ และมาเลเซียในวันที่ื 18 – 21 ตุลาคมนี้ โดยมีตัวแทนจากภาครัฐ อาทิ เช่น แบงค์ชาติ กลต. คปภ. สวทช. สถาบันการเงิน ผู้ประกอบการ FinTech Startup และสื่อมวลชนประมาณ 30 คน โดยในงานนี้จะเป็นการไปพบกับหลายหน่วยงาน อาทิ เช่น Malaysian’s Ministry of Finance, Central Bank of Malaysia, Monetary Authority of Singapore, CIMB Bank, UOB FinLab เป็นต้น

screenhunter_1179-sep-20-17-51

2. National FinTech Sandbox Forum (NFS Forum) เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สำคัญของศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทคแห่งชาติ ที่จะจัดให้มี Roundtable Forum ปีละ 6 – 8 ครั้งอย่างต่อเนื่อง โดยในการประชุมแต่ละครั้งจะมีเป้าประสงค์ของการประชุมที่ชัดเจน โดย NFS Forum ครั้งที่ 1 จะจัดในหัวข้อ “การแก้ปัญหาโครงสร้างการรับรายได้ของผู้ประกอบการฟินเทคด้าน Retail Investment และนักวางแผนการเงิน” ในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 นี้ที่ C asean

3. National FinTech Sandbox Competition ชมรมประสานงานร่วมกัน นิตยสารการเงินธนาคาร คัดเลือก 10 – 20 สตาร์ทอัพ ต่อปีเข้าร่วมใน Sandbox โดยใช้สามารถเข้ามาบ่มเพาะในสถานที่ของชมรมและชมรมทำหน้าที่เป็นศูนย์บ่มเพาะ ประสานกำลังกับภาคการธนาคาร ประสานกับ Regulatory Sandbox รวมถึงการเป็น Technology Platform สำหรับเหล่า Startup ในการที่ใช้ Data Pool ด้านการเงินการลงทุน รวมถึงการทดสอบและพัฒนาผลิตภัณฑ์จริงกับผู้บริโภคโดยตรง

cac_8778

4. ทางชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย โดยคุณกรณ์ จาติกวิณิช ประธานชมรม คุณเจษฎา สุขทิศ เลขาธิการ และคุณณัฏฐานุช อนันตพันธุ์พงศ์ กรรมการผู้จัดการได้ร่วมประชุมกับ สนช. สปท. กลต. และธปท. ในช่วงเดือนที่ผ่านมาได้พบปะพูดคุยถึงหลักการในการจัดตั้ง Regulatory Sandbox กับทางธปท. และกลต. เป็นที่เรียบร้อยและโดยชมรมจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการประสานงานในการนำพา FinTech Startup เข้าร่วมใน Regulatory Sandbox ของหน่วยงานกำกับดูแล รวมไปถึงการให้ข้อมูลสรุปปัญหาและประเด็นเพื่อการพัฒนาที่รวบรวมจากผู้ประกอบการ FinTech Startup ในประเทศไทยให้กับทั้ง 4 หน่วยงานข้างต้น

5. ทางชมรมได้ยื่นขอจดทะเบียนเป็น สมาคมฟินเทคประเทศไทย เมื่อวันที่ 6 กันยายนที่ผ่านมาโดยการพิจารณาอนุมัติจะใช้เวลาประมาณ 1 – 3 เดือน และจะจัดให้มีกิจกรรมระดมทุนเพื่อดำเนินกิจการต่าง ๆ ของชมรมในช่วงไตรมาส 4 ของปีนี้ เพื่อที่จะดำเนินกิจกรรมของสมาคมอันได้แก่ การสร้าง National FinTech Sandbox (NFS) เพื่อสนับสนุนให้อุตสาหกรรมฟินเทคของประเทศไทยเติบโตไปข้างหน้า การเป็นหน่วยประสานงานและแกนกลางในการสร้าง National FinTech Ecosystem (NFE) ของประเทศไทย และร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดทำ National FinTech Roadmap (NFR) เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาของอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทย

อนึ่ง ทางชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการชมรมทุก 6 สัปดาห์ ในทุกวันศุกร์หลังการประชุมกนง.ของแบงค์ชาติ และจะมีการประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559

ขอบคุณครับ
เจษฎา สุขทิศ, CFA
เลขาธิการ ชมรมฟินเทคแห่งประเทศไทย

20 กันยายน 2559

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Related Posts

bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

Address

439B-1 Siam Paragon Shopping Mall, 4th Floor, Rama 1 Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok, Thailand 10330

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association