Top 10 หนังสือ IoT Fintech ที่คุณต้องอ่าน

22 December 2017
Share

The Internet of Things (IoT) ซึ่งมีความหมายว่า การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเข้ากับวัตถุต่าง ๆ โดยมีการใช้เซนเซอร์ในการรับคำสั่ง และคาดว่าตลาด IoT ทั่วโลกในปี 2019 คาดว่าจะมีมูลค่ามากกว่า 1.7 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ ด้วยการคาดการณ์นี้ทำให้ทางสมาคมฟินเทคประเทศต้องการนำเสนอหนังสือ Top 10 ที่ว่าด้วยเรื่อง IoT

The Amazon Way on IoT: 10 Principles for Every Leader from the World’s Leading Internet of Things Strategies (Volume 2)

 

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2016

เขียนโดย : John Rossman

The Amazon Way on IoT อธิบายถึงการรวมกันของเซนเซอร์ของ Cloud computing และ Machine learning ที่มาสามารถใช้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้า และสามารถสร้าง Business model ใหม่ ๆ

หนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวทางผ่านทางแนวคิดของเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่ที่มีส่วนช่วยในเรื่องการเพิ่มประสบการณ์ของลูกค้าและรูปแบบธุรกิจ ด้วการใช้เครื่องมือ เช่น การจับเซ็นเซอร์ และการประมวลผลด้วย Cloud ซึ่งเป็นแนวทางในการช่วยองค์กรที่ถูกสร้างสรรค์ด้วย IoT

Building the Internet of Things: Implement New Business Models, Disrupt Competitors, Transform Your Industry

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤศจิกายน 2016

เขียนโดย : Maciej Kranz

มุ่งเน้นไปที่ผลกระทบทางธุรกิจของ IoT อธิบายถึงผลกระทบที่แท้จริงของช่องทางการสื่อสารและโอกาสต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทุกวัน โดยหนังสือเล่มนี้อธิบายเกี่ยวกับ IoT จากมุมมองด้านธุรกิจกลยุทธ์ และองค์กรรวมรวมไปถึงการใช้งาน ซึ่งผู้อ่านจะได้เรียนรู้วิธีการจัดทำแผนในการใช้ IoT

IoT Inc: How Your Company Can Use the Internet of Things to Win in the Outcome Economy

 

ตีพิมพ์เมื่อ : พฤษภาคม 2017

เขียนโดย : Bruce Sinclair

คู่มือจากผู้เชี่ยวชาญในมุมมองเชิงลึก ที่รวมวิธีการทำงานและวิธีการที่จะเปลี่ยนธุรกิจ เผยวิธีการพัฒนาและใช้กลยุทธ์ IoT ไม่อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้เขียนคือผู้ก่อตั้งและประธานบริษัทและเป็นที่ปรึกษาด้านธุรกิจ IoT และมีประสบการณ์ในการพัฒนา IoT ยาวนานหลายปี

Precision: Principles, Practices and Solutions for the Internet of Things

ตีพิมพ์เมื่อ : ตุลาคม 2018

เขียนโดย : Timothy Chou

ดร.Timothy Chou ได้เขียน Precision เพื่อแนะนำหลักพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรม IoT ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกกล่าวถึงหลักการ แนวทางปฏิบัติ และแนะนำกรอบการทำงาน เพื่อนำสิ่งเหล่านี้ไปปฏิบัติ เนื้อหาในส่วนที่ 2 กล่าวถึง แนวทางปฏิบัติซึ่งเน้นถึง 14 โซลูชันสำหรับผู้ผลิตที่กำลังจะสร้างเครื่องจักร และส่วนที่สุดท้าย กล่าวถึง กรณีศึกษาที่หยิบยกมาเพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจมากขึ้น

Enterprise IoT: Strategies and Best Practices for Connected Products and Services 1st Edition

เขียนโดย : Dirk Slama,‎ Frank Puhlmann,‎ Jim Morrish,‎ Rishi M Bhatnagar

คู่มือการปฏิบัติที่นำเสนอวิธีการเฉพาะสำหรับธุรกิจและการเตรียมตัวที่จะเปลี่ยนแปลงธุรกิจเพื่อไปใช้ธุรกิจที่ใช้ IoT โดยเนื้อหาทาจากการวิเคราะห์ กรณีศึกษา การสัมภาษณ์ และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ หนังสือเล่มนี้บอกถึงการตั้งกลยุทธในการทพ IoT การรับมือกับสิ่งที่จะตามมา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งที่เกิดจาก IoT

The Fourth Industrial Revolution

ตีพิมพ์เมื่อ :มกราคม 2018

เขียนโดย : Klaus Schwab

หนังสือเล่มนี้นำเสนอเทคโนโลยีที่สำคัญในการผลักดันด้วยเทคโนโลยี IoT กล่าวถึงผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตในภาครัฐ ภาคธุรกิจภาค ประชาสังคม และบุคคลทั่วไป นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่กล้าหาญในการควบคุมการเปลี่ยนแปลง กำหนดอนาคตที่ดีกว่าดดยใช้เทคโนโลยี

The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies

ตีพิมพ์เมื่อ : มกราคม 2017

เขียนโดย : Erik Brynjolfsson and Andrew McAfee

หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล Bestseller จาก New York Times  หนังสือเล่มนี้ว่าด้วยเรื่องเทคโนโลยีดิจิทัลจะเปลี่ยนการทำงาน และชีวิตของเราได้ในอนาคต นอกจากนี้ว่าด้วยเรื่องสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต สิ่งใหม่ที่จะเข้ามามีบทบาทในอนาคต

Rise of the Robots: Technology and the Threat of a Jobless Future

ตีพิมพ์เมื่อ : กรกฎาคม 2016

เขียนโดย : Martin Ford

ว่าด้วยเรื่องของ AI ที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการ IoT ในหนังสือเล่มนี้มีเนื้อที่เข้าใจได้เหมาะสำหรับทุกอาชีพ ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน นักกฎหมาย ตลอดจนโปรแกรมเมอร์ก็อ่านแล้วเข้าใจได้

The Inevitable: Understanding the 12 Technological Forces That Will Shape Our Future

ตีพิมพ์เมื่อ : มิถุนายน 2016

เขียนโดย : Kevin Kelly

หนังสือเล่มนี้ได้รางวัล Bestseller จาก New York Times ซึ่งหนังสือเล่มนี้กล่าวถึง 12 ความต้องการทางเทคโนโลยีที่จะกำหนดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของเราในอีก 30 ปีข้างหน้า แนะนำการวางแผนงานสำหรับอนาคตแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเรา เพื่อนรัมือการเทคโนโลยี AI

Reference

Fintechnews Singapore(2017).Top IOT Fintech Book.Retrieve form.http://fintechnews.sg/15297/iot/top-iot-fintech-book/.

Related Posts

  • เชิญร่วมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก”
  • Thai Fintech Association (TFA) had signed the MOU with Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) to empower Thai Fintech Association onto international stage
  • Thai Fintech Review 2 “Metaverse เนรมิตชีวิตตามต้องการในจักรวาลนลฤมิต”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association