พรบ.ฟินเทค การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของอุตสาหกรรมการเงินไทย

8 January 2018
Share

หลายเดือนที่ผ่านมาผมมีโอกาสได้ร่วมร่าง พรบ.ฟินเทคในนามสมาคมฟินเทคประเทศไทย โดยผมเชื่อว่าพรบ. ฉบับนี้จะสร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญต่ออุตสาหกรรมการเงินการธนาคาร และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยทุกคนในหลายมิติ

หลักการและเหตุผลประกอบร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน (ที่มา senate.go.th)

โดยที่ในปัจจุบันเทคโนโลยีทางการเงิน (Financial Technology) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว และมีศักยภาพที่ทำให้เกิดการพัฒนาระบบการเงินและเศรษฐกิจได้อย่างก้าวกระโดด อำนวยความสะดวกแก่การประกอบธุรกิจ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และสามารถผลักดันประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ อย่างไรก็ตาม ยังมีอุปสรรคในการเข้าถึงข้อมูลที่สามารถนำมาวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการ เพื่อให้เข้าถึงและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง รวมทั้งเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศ โดยข้อมูลเหล่านี้บางส่วนอยู่ในความครอบครองของเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งในบางกรณีมีข้อจำกัดในการเข้าถึงหรือการให้ข้อมูล ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน ดังนั้น เพื่อแก้ไขอุปสรรค ดังกล่าว สมควรมีกฎหมายเฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (ease of doing business) ตลอดจนการทำธุรกรรมด้วยวิธีการทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลมาวิเคราะห์วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างทั่วถึง และเพื่อลดต้นทุนในการทำธุรกรรมทางการเงินโดยรวมของประเทศ

 

ทั้งนี้ประโยชน์ของพรบ.ฟินเทค ที่จะมีต่อทั้งผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ขอสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ ดังนี้

เข้าถึง – คนไทยจำนวนมากยังไม่เข้าถึงบริการทางการเงิน ทุกวันนี้ยังต้องกู้เงินจากนายทุนดอกเบี้ยแพง ๆ คนไทยกว่า 90% ยังไม่เริ่มลงทุนเพราะไม่มีความรู้ กลัวเจ๊ง แต่พรบ.ฉบับนี้เปิดโอกาสให้คนไทยสามารถเปิดบัญชีผ่านช่องทางโทรศัพท์มือถือ และออนไลน์ได้ ซึ่งเรียกว่าการแสดงตัวตนทางอิเล็คทรอนิกส์ หรือ e-KYC ซึ่งตอบรับกับพฤติกรรมในปัจจุบัน ทำให้คนไทยมีโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงินได้มากขึ้นนับล้าน ๆ คน รวมไปถึงการได้รับความรู้ความเข้าใจที่ดีขึ้น  (ดูมาตรา 16 – 17 เรื่องการเปิดเผยข้อมูล และการยืนยันตัวตนแบบอิเล็คโทรนิกส์)

ตอบโจทย์ – เราผ่านพ้นยุคน้ำมันเข้ามาสู่ยุคของ “ข้อมูล” พรบ.ฟินเทค เปิดโอกาสให้ทั้งหน่วยงานรัฐฯ และเอกชนสามารถเข้าถึงข้อมูลจำนวนมาก โดยต้องผ่านการปกปิดตัวตน (Anonymize) ส่งผลให้เกิดการทำธุรกิจโดยขับเคลื่อนจากวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Science) คือการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ประโยชน์สุดท้ายจะตกกับผู้บริโภคทุกคนที่ได้รับการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่ตอบโจทย์มากขึ้น หวังว่าอีกหน่อยคงจะเลิกโทรมาขายอะไรที่เราไม่ต้องการซักที (ดูมาตรา 18 – 25)

สะดวก – ถ้าพรบ.ฉบับนี้ถูกนำมาใช้กันอย่างจริงจัง แทบทุกธุรกรรมการเงินการลงทุนจะทำได้อย่างสะดวกมากผ่านมือถือ และออนไลน์ ทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ระบบการชำระเงิน ธุรกรรมหลักทรัพย์ ประกันชีวิต นับตั้งแต่การเปิดบัญชีธนาคาร สินเชื่อ ประกัน กองทุน หุ้น ฯลฯ การทำธุรกรรมทุกชนิดสามารถทำผ่านอิเล็คทรอนิคส์ได้ รวมไปถึงการประชุมผู้ถือหุ้น การมอบฉันทะ ทำประกันรถยนต์ ฯลฯ (ดูมาตรา 15)

ปลอดภัย – พรบ.นี้จะมีส่วนสำคัญในการนำพาสังคมไทยเข้าสู่สังคมไร้เงินสดมากขึ้น (Cashless Society) ซึ่งจะทำให้เราไม่ต้องพกเงินสด และเก็บเงินสดไว้ในบ้านอีกต่อไป และแน่นอนว่าการปล้น และอาชญากรรมต่าง ๆ ของประเทศก็จะลดลง

สุดท้าย ท่านผู้อ่านสามารถศึกษารายละเอียดของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการประกอบธุรกิจด้วยเทคโนโลยีทางการเงิน ได้ที่ http://www.senate.go.th/w3c/senate/spaw2/uploads/files/FinTech_4Hearing_AS_170829.pdf

 

ขอบคุณข้อมูลจาก

คุณเจษฎา สุขทิศ (นายกสมาคมฟินเทคประเทศไทย)

Related Posts

  • Thai Fintech Association features How Insurtech becomes a major role in insurance business? on AIS Next Cafe + Brunch program
  • เผยวิสัยทัศน์ “นึก ชลเดช” นายกสมาคมฟินเทค ตั้งเป้าดันประเทศไทย สู่ Top 5 ฟินเทคฮับในเอเชีย ภายใน 2 ปี
  • Thai Fintech Association Partners with 10×1000 Tech for Inclusion to launch “Flex” Fintech Program in Thailand
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association