สมาคมฟินเทคประเทศไทย – บีโอแอล ร่วมลงนาม MOU สนับสนุนศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค

1 February 2018
Share

วันที่ 31 มกราคม 2561 คุณเจษฎา สุขทิศ นายกสมาคมฯ คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น ผู้อำนวยการบริหาร ของสมาคมฟินเทคประเทศไทย คุณชัยพร เกียรตินันทวิมล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร  และ คุณชไมพร อภิกุลวณิช ผู้จัดการใหญ่ ของ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือ (MOU) ว่าด้วยการสนับสนุน F13 Batch 1 Fintech Sandbox หรือศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค ระหว่างสมาคมฟินเทคประเทศไทยกับบริษัท บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการโซลูชั่นเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครบวงจรของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้กับบุคลากรด้านฟินเทค และเปิดโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีระดับโลก สำหรับแรงขับเคลื่อนสำคัญของการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ในอุตสาหกรรมฟินเทค คือ การเชื่อมโยงการทำงานบนเทคโนโลยีใหม่ ตลอดจนการทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการทำงาน

เกี่ยวกับ สมาคมฟินเทคประเทศไทย

สมาคมฟินเทคประเทศไทย เป็นองค์กรที่มิได้แสวงหากำไร ซึ่งก่อตั้งและจดทะเบียนกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2559 สมาคมมีสำนักงานอยู่ที่อาคาร KX 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำพูล่าง เขตคลองสาน จังหวัดกรุงเทพ 10600 โดยสมาคมมีพันธกิจหลักคือ 1) เป็นศูนย์กลางองค์ความรู้ทางด้านฟินเทค สนับสนุนการค้นคว้าและวิจัยนวัตกรรมทางการเงิน 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปได้เข้าถึงบริการทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ ในขณะเดียวกันก็มุ่งดูแลประโยชน์ของสาธาราณะ 3) สนับสนุนและช่วยเหลือให้อุตสาหกรรมฟินเทคได้มีมาตรฐานในด้านต่างๆ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและสาธารณะ ทั้งนี้ สมาคมมีศูนย์ทดสอบและพัฒนาฟินเทค (F13) ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือให้ผู้ประกอบการฟินเทคเริ่มต้นได้เข้าถึงสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่จำเป็นในการค้นคว้าและพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน ซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ จะได้รับมาจากพันธมิตรของสมาคมซึ่งล้วนแล้วแต่ต้องการจะช่วยสนับสนุนให้ประเทศไทยได้มีระบบนิเวศน์ของอุตสาหกรรมฟินเทคที่แข็งแกร่ง

www.thaifintech.org

 เกี่ยวกับ บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท บิซิเนส ออนไลน์ จำกัด (มหาชน) หรือ BOL ผู้นำในการให้บริการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจทางธุรกิจที่ครอบคลุมตั้งแต่การหาลูกค้าใหม่ การตรวจสอบข้อมูลและความมีตัวตนของคู่ค้าทางธุรกิจ ระบบวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงทางเครดิต ด้วยการนำฐานข้อมูลจากทั้งในประเทศและต่างประเทศมาให้บริการผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ทันสมัย รวมถึงการติดตามหนี้ทางการค้าเพื่อช่วยให้ธุรกิจต่างๆ สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน โดยสินค้าและบริการของ BOL ได้แก่ คอร์พัส (Corpus), FS Score (Financial Stress Score), MatchLink, DebtLine  นอกจากนี้ BOL ยังมีบริษัทย่อย คือ บริษัท ดี แอนด์ บี (ประเทศไทย) จำกัด หรือ dun&bradstreet ซึ่งให้บริการข้อมูลธุรกิจ ให้คำปรึกษา และให้บริการวิเคราะห์ด้านความเสี่ยงทางธุรกิจและโอกาสทางการตลาดในต่างประเทศ

www.bol.co.th

Related Posts

  • เชิญร่วมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก”
  • Thai Fintech Association (TFA) had signed the MOU with Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) to empower Thai Fintech Association onto international stage
  • Thai Fintech Review 2 “Metaverse เนรมิตชีวิตตามต้องการในจักรวาลนลฤมิต”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association