4 Pillas: Starting your great Startup หลักสูตรที่จะเสริมรากฐานการเป็นผู้ประกอบการให้คุณ

10 July 2018
Share

หลักสูตรที่จะทำให้คุณฉลาดเรื่องการเงิน กฎหมาย เทคโนโลยี และทักษะที่ผู้ประกอบการต้องมี ซึ่งจัดขึ้นมาเพื่อ Startup และ SME กับหลักสูตร “4Pillars: Starting your great Startup” ที่จัดมาเพื่อผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ที่มีหลักสูตรที่เข้มข้น ครบเครื่องอย่างที่ไม่มีที่ไหนทำมาก่อน เริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 13 กรกฎาคม – 14 สิงหาคม 2561 …หากสมัครระหว่างวันที่ 13 – 23 กรกฎาคม 2561 จะได้ราคาพิเศษทันที!

สมาคมฟินเทคประเทศไทยจัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 ด้วยจุดประสงค์ที่จะสร้าง Startup Ecosystem ในประเทศไทยให้แข็งแกร่งที่ควบคู่ไปด้วยอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเงิน หรือ “Fintech” ซึ่งเหตุนี้เองทำให้สมาคมฟินเทคประเทศไทยจัดหลักสูตรเพื่อ Startup ขึ้นมาเพื่อผลักดัน เพิ่มทักษะ และเสริมรากฐานให้แก่ผู้ประกอบการ Startup ตลอดจน SME ในไทยให้สามารถคิดค้น พัฒนา ต่อยอดผลิตภัณฑ์ รวมไปถึงมีศักยภาพในการแข่งขันกับคู่แข่งในตลาดเดียวกันทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศไทย

โดยตัวหลักสูตรดังกล่าวจะประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อด้วยกัน อันได้แก่ Finance, Legal, Technology และ Skill ซึ่งทั้งหมดเป็นทักษะที่ผู้ประกอบการทั้ง Startup และ SME ต้องมี เพื่อนำไปบริหารและจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้ง 4 หลักสูตรย่อที่ผู้ที่สมัครจะได้รับคือ ความรู้จากมืออาชีพ การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้ที่เชี่ยวชาญ และผู้สอนที่มีชื่อเสียงในหัวข้อนั้นๆ

Finance Course

ประกอบด้วย 4 วิชา ดังนี้

 • Financial Statement Analysis for Entrepreneur

โดย คุณภีม เพชรเกตุ – CEO & Founder, PUNN Intelligent Company Limited

 • Tax Issues for Startup

โดย ดร.ยุทธนา ศรีสวัสดิ์ – CEO iTAX & อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 • Valuation

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ – CEO & Co-founder, FINNOMENA

 • Fundraising for Startup

โดย คุณเจษฎา สุขทิศ – CEO & Co-founder, FINNOMENA

 • Art & Science of IP Valuation for Startup

โดย คุณยิ่งยง ตันธนพงศ์พันธุ์  – Intellectual Property Advisor, SCG

 

Legal Course

ประกอบด้วย 5 วิชา ดังนี้

 • Law 101 for Startup

โดย ดร.พีรภัทร ฝอยทอง Head of Legal and Compliance, Manulife Asset Management

 • Protecting Intellectual Property for FinTech

โดย คุณสืบสิริ ทวีผล – Partner, Tilleke & Gibbins

 • Starting the Partnership – Understanding basic concepts of Term Sheet

โดย คุณนิภาพร ศุภอรรถชัยชาญ – Country Partner, DFDL และ คุณวลัญชทัศน์ สงวนวงศ์ – Senior Adviser,  DFDL

 • FinTech Arena: Understanding the legal requirements of transacting with e-money in Thailand

โดย Vinay Ahuja – Partner,Head of DFDL India Desk, Deputy Head – Regional Banking, Finance & Technology Practice, DFDL

 • Cyber Security & Data Protection Law

โดย คุณอธิษฐา จิตรานุเคราะห์ – Partner, Tilleke & Gibbins

 • Introduction to Civil Litigation and Proceedings

โดย คุณอิทธิโรจน์ กลิ่นบุญ – Associate, Tilleke & Gibbins

 

Technology Course

ประกอบดัวย 3 วิชา

 • Data Analytic for Business

โดย ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ – CEO JIBEX

 • Blockchain Application

โดย คุณสถาพน พัฒนะคูหา – CEO & Founder, SmartContract and BlockM.D

 • Cryptocurrency & Digital Assets

โดย คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา – Co-founders, coins.co.th

 

Skill Course

ประกอบด้วย 6 วิชา

 • How to be a Successful Startup

โดย ดร.ฉัตรชัย ธนาฤดี – CEO, JP Insurance Public Company Limited

 • Lean Canvas (Workshop)

โดย คุณอนนต์ อุ่นสินมั่น – CEO, Thai Fintech Association

 • Telling Your Story (Workshop)

โดย คุณมาริสรา ศัตรูลี้ – Content Strategist, KX

 • Innovation Mindset (Workshop)

โดย คุณไกรวิน วัฒนะรัตน์ – CEO & Co-Founder, AHEAD.ASIA and Entrepreneur in Residence & Academic Lead, RISE Accelerator

 • Strategic Communication Management

โดย คุณเจตน์เมริน เจตน์ระวีโชติ – Senior Vice President – Digital Marketing Design & Activation, Allianz Ayudhya Assurance PCL

 • Pitching Mastery

โดย คุณโอฬาร วีระนนท์ – Super Connector & Serial Entrepreneur, CEO & CO-FOUNDER, DURIAN CORP

 

4 Pillars Course

ประกอบด้วย 4 หลักสูตรย่อด้วยกัน อันได้แก่ Finance, Legal, Technology และ Skill โดยจะเริ่มเปิดเรียนตั้งแต่ 15 สิงหาคม ถึง 27 กันยายน 2561 โดยรายได้ที่ได้จากการจำหน่ายหลักสูตรจะนำไปผลักดันโครงการ Workshop และกิจกรรมของสมาคมฟินเทคประเทศไทยได้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยไม่แสวงหากำไรใดๆ ทั้งสิ้น อีกทั้งเป็นการสานต่อเจตนารมณ์เดิมในการจัดตั้งสมาคมที่ว่า “จะพยายามผลักดันและเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมฟินเทคในประเทศไทยมุ่งสู่ระดับสากล”

Related Posts

 • สรุปประเด็น Real Estate-backed Token น้องใหม่ที่เป็น Digital Token ในวงการอสังหาริมทรัพย์
 • TFA Clubhouse พบกับการพูดคุยเรื่อง “Real Estate-Backed Tokens”
 • สรุปประเด็น TFA Clubhouse “เกณฑ์ใหม่คุมเข้ม Digital Asset”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association