พร้อมหรือไม่กับยุค Industry 4.0

โลกของอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ที่มาควบคู่การกำเนิดพลังงานไอน้ำและการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น โดยเวลาในยุคถัดมาได้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการผลิตสิ่งต่าง ๆ และในทศวรรษที่ 1970 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ นำไปสู่การสร้างโปรแกรมและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบันนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดได้เริ่มขึ้น ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเราเรียกมันว่า “Industry 4.0” ส่งผลให้วัตถุทางเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นล้วนแต่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาจากระบบ Ai, ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ  Internet of Things (IoT) ที่สรรสร้างให้เข้ากับภาคผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย Deloitte Review ได้ทำการสำรวจในหัวข้อ “ผู้ประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐสามารถใช้ศักยภาพในยุค Industry 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า ประชาชน องค์กร ชุมชนและสังคมได้อย่างไร” โดยเก็บข้อมูลในการสำรวจจากผู้บริหารระดับ C-Level จำนวน 1,600 ท่าน ใน 19 ประเทศ ซึ่งสรุปผลสำรวจได้ดังนี้ มีเพียง 14 เปอร์เซ็นเท่านั้น ที่ความมั่นใจว่าองค์กรของตนพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปในยุค […]