พร้อมหรือไม่กับยุค Industry 4.0

โลกของอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ที่มาควบคู่การกำเนิดพลังงานไอน้ำและการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น โดยเวลาในยุคถัดมาได้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการผลิตสิ่งต่าง ๆ และในทศวรรษที่ 1970 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ นำไปสู่การสร้างโปรแกรมและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบันนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดได้เริ่มขึ้น ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเราเรียกมันว่า “Industry 4.0” ส่งผลให้วัตถุทางเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นล้วนแต่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาจากระบบ Ai, ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ  Internet of Things (IoT) ที่สรรสร้างให้เข้ากับภาคผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย Deloitte Review ได้ทำการสำรวจในหัวข้อ “ผู้ประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐสามารถใช้ศักยภาพในยุค Industry 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า ประชาชน องค์กร ชุมชนและสังคมได้อย่างไร” โดยเก็บข้อมูลในการสำรวจจากผู้บริหารระดับ C-Level จำนวน 1,600 ท่าน ใน 19 ประเทศ ซึ่งสรุปผลสำรวจได้ดังนี้ มีเพียง 14 เปอร์เซ็นเท่านั้น ที่ความมั่นใจว่าองค์กรของตนพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปในยุค...

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association