พร้อมหรือไม่กับยุค Industry 4.0

27 February 2018
Share

โลกของอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ที่มาควบคู่การกำเนิดพลังงานไอน้ำและการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น โดยเวลาในยุคถัดมาได้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการผลิตสิ่งต่าง ๆ และในทศวรรษที่ 1970 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ นำไปสู่การสร้างโปรแกรมและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในภาคอุตสาหกรรม

ในปัจจุบันนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดได้เริ่มขึ้น ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเราเรียกมันว่า “Industry 4.0” ส่งผลให้วัตถุทางเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นล้วนแต่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาจากระบบ Ai, ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ  Internet of Things (IoT) ที่สรรสร้างให้เข้ากับภาคผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย

Deloitte Review ได้ทำการสำรวจในหัวข้อ “ผู้ประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐสามารถใช้ศักยภาพในยุค Industry 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า ประชาชน องค์กร ชุมชนและสังคมได้อย่างไร” โดยเก็บข้อมูลในการสำรวจจากผู้บริหารระดับ C-Level จำนวน 1,600 ท่าน ใน 19 ประเทศ ซึ่งสรุปผลสำรวจได้ดังนี้

  • มีเพียง 14 เปอร์เซ็นเท่านั้น ที่ความมั่นใจว่าองค์กรของตนพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปในยุค Industry 0
  • มีเพียง 84 % ของ C-Level ที่เชื่อว่าศักยภาพของแรงงานและทักษะที่เหมาะสม จำเป็นต่อการพัฒนาเข้าสู่ Industry 0
  • 87% ของ C-Level ทั้งหมดเชื่อว่ายุค Industry 4.0 จะนำไปสู่ความเท่าเทียมกันและสามารถสร้างความมั่นคงได้มากขึ้น และสามในสี่คิดว่าภาคธุรกิจจะมีอิทธิพลมากกว่าภาครัฐบาลและหน่วยงานอื่น ๆ ในอนาคต
  • น้อยกว่าหนึ่งในสี่ของผู้ตอบแบบสอบถามเชื่อว่าองค์กรของตัวเองมีอิทธิพลมาก เมื่อดูจากปัจจัยด้านการศึกษา ความยั่งยืน และปัจจัยทางด้านสังคม

อย่างไรก็ตามจากการสำรวจพบว่าผู้บริหารระดับ C-Level เห็นว่าธุรกิจรูปแบบใหม่มีอิทธิพลต่อองค์กรของพวกเขา ทำให้หลายองค์กรใช้เทคโนโลยี 4.0 เป็นตัวขับเคลื่อนอุตสาหกรรมให้มีประสิทธิภาพและคุ้มค่ามากขึ้น ซึ่งนำไปสู่การสร้างโมเดลทางธุรกิจด้วยนวัตกรรม โดยจะนำมาซึ่งค่านิยมต่อ Stakeholders อีกทั้งเทคโนโลยี 4.0 จะมีส่วนช่วยลดความยุ่งยากได้อีกด้วย

 

Reference

Deloitte Review, issue 22, Punit Renjen, Industry 4.0: Are you ready?

 

 

Related Posts

  • เชิญร่วมงานสัมมนา Digitech ASEAN Thailand “การสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าด้วยวิธีที่ง่ายและไม่ยุ่งยาก”
  • Thai Fintech Association (TFA) had signed the MOU with Zhejiang Association of FinTech (ZAFT) to empower Thai Fintech Association onto international stage
  • Thai Fintech Review 2 “Metaverse เนรมิตชีวิตตามต้องการในจักรวาลนลฤมิต”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association