โครงการ 4Pillars และสมาคมฟินเทค เชิญดร.อัญชลิสา บรรยายให้ความรู้ด้าน Big Data

ดร. อัญชลิสา แต้กระกูล – อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาให้ความรู้ด้าน Big Data แก่สมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนำ Big Data ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับวิชาชีพ โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 13 อาคาร KX (สมาคมฟินเทคประเทศไทย) ด้วยสมาคมฟินเทคตระหนักและเห็นความสำคัญของ Startup และผู้ประกอบยุคใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรที่มีการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์มาร่วมให้ความรู้ในโครงการ 4 Pillar: Starting Your Great Startup ซึ่งทางสมาคมได้ตั้งใจจัดกิจกรรมส่งเสริม Startup เพราะเห็นถึงประโยชน์การแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นการผลักดันและพัฒนา Startup Ecosystem ตามภารกิจที่สมาคมฟินเทคประเทศไทย และในครั้งทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยและโครงการ  4 Pillar: Starting Your Great Startup จึงได้เชิญผู้เชียวชาญด้าน...

Top 10 Fintech Startup ที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุดในประเทศไทย

หลายประเทศยกให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจับตามองมากที่สุดประเทศหนึ่งในด้าน Fintech เรียกได้มาตามติดประเทศสิงคโปร์มาเลยก็ว่าได้…ทำไมไทยถึงตีตื้นมาติดสิงคโปร์ขึ้นมาได้?…นี่คือคำถามที่ในไทยและต่างชาติต่างตั้งคำถาม แต่หากเราย้อนไปดูข่าวสารด้าน Fintech ในไทยจะพบว่า 1-2 ปีที่ผ่านมานั้น ประเทศไทยได้รับการผลักดันอย่างมากจากรัฐในการพัฒนาอุตสาหกรรม Fintech ในระดับที่ถือว่าค่อนข้างดี ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการจัดทำ Regulatory Sandbox, การออกข้อบังคับ และอื่นๆ ที่สามารถค้นหาย้อนหลังได้ สิ่งที่กล่าวไว้ในข้างต้นนั้น…บอกอะไรแก่เราได้บ้าง?…แน่นอน มันบอกว่าเราสามารถเป็นอีกประเทศในการเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีการเงินได้ไม่ยาก ซึ่งอาจทำให้เป้าหมายของเราในการเป็น Fintech Hub เป็นจริงได้ไม่ยาก…แต่นี่ก็เป็นเพียงการคาดการณ์ในขณะนี้ จากสมาคมฟินเทคประเทศไทยเท่านั้น ทางทีมงานจึงขอนำเสนอ “Top 10 Fintech Startup ที่มีมูลค่าการระดมทุนมากที่สุดในประเทศไทย” โดยมี Fintech Startup ทั้ง 10 ราย ดังนี้ Omise มีมูลค่าการระดมทุนทั้งหมด 45 ล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งทาง Omise พัฒนาและดำเนินการโซลูชันที่รับชำระเงินออนไลน์และออฟไลน์ มีค่าทำเนียมราคาถูก และยังให้การยอมรับการชำระเงินผ่านเครือข่าย Social media ได้ ทั้งนี้ทาง Omise ยังระดมทุนอีก 25 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก ICO...

ท็อป จิรายุส เผยเรื่อง P2P บน Blockchain

Blockchain ในบทบาทของ Peer to Peer Lending นั้น อยากจะมองเป็น Trustless Platform ซึ่งจะมาเปลี่ยนแปลงความเข้าใจของคนในด้านของความเชื่อใจ โดยระบบ Peer to Peer Lending สามารถเกิดขึ้นได้บนระบบ Blockchain ที่สามารถเป็น Token หรือ Digital Currency ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมี Centralized Authority Peer to Peer Lending สามารถเกิดขึ้นได้ 2 รูปแบบ คือ รูปแบบ Centralized Authority ยกตัวอย่าง เช่น บริษัท LendingClub ในสหรัฐอเมริกา โดยรูปแบบ  Centralized Authority ซึ่งแน่นอนว่าเราต้องเชื่อมั่นในคนกลาง กล่าวคือ รูปแบบนี้คล้ายกับเป็น Marketplace ให้ผู้ที่ปล่อยกู้มาเจอกับผู้ขอกู้ และทางบริษัทก็รับค่าส่วนต่างที่น้อยกว่าธนาคารมาก อย่างไรก็ตามรูปแบบดังกล่าวก็สามารถนำมาใช้กับระบบ Crowdfunding ได้อีกด้วย...

ศักยภาพของ Ai ในบทบาทของ Banking

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่สามารถทำงานร่วมกับภาคธุรกิจต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับภาคธนาคาร ซึ่ง AI สามารถช่วยลดต้นทุนได้ โดยคาดการณ์ว่าจะประหยัดได้มากกว่า 1 ล้านล้านเหรียญ ในปี 2030…ถึงแม้ว่าในขณะนี้ AI ยังไม่พร้อมแทนที่การทำงานของมนุษย์ แต่ Ai ได้ทำประโยชน์ในด้านความสะดวกให้แก่มนุษย์มากมาย ทั้งนี้การพัฒนา AI ในปัจจุบันมีผลมาจากเทคโนโลยีจำพวก Machine learning และ Language manipulation โดย 2 ส่วนมีการทำงาน ดังนี้ ส่วนของ Machine learning คือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติที่สร้างแบบจำลองการวิเคราะห์ ซึ่งการทำงานจะเกิดขึ้นเมื่อคอมพิวเตอร์เปลี่ยนพารามิเตอร์ / อัลกอริทึมเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ ส่วนของ Natural Language Processing (NLP) คือ ความสามารถของเทคโนโลยีในการใช้การสื่อสารของมนุษย์การพูดหรือเขียนโดยธรรมชาติ ซึ่งเป็นการป้อนข้อมูลที่กระตุ้นให้เกิดการประมวลทางคอมพิวเตอร์ เพื่อเรียงลำดับข้อมูลจำนวนมากที่มีอยู่เพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์ อีกทั้งสามารถใช้รูปแบบของคำพูดเพื่อนำมาใช้ในการสรุปผลทางการเงินได้ ประโยชน์จาก AI ลดต้นทุน – การเปลี่ยนมาใช้งาน AI เป็นการประหยัดเวลาในการตอบสนองผู้ใช้บริการ...

มุมมอง Fintech ในไทย โดยกรณ์ จาติกวณิช ประธาน TFTA

ย้อนไป 7-8 ปีทางกระทรวงการคลังได้ร่วมงานกับสำนักงาน ก.ล.ต. ในการร่างแผนแม่บทในการพัฒนาตลาดทุน โดยใช้เวลามากกว่า 2-3 เดือนในการยกร่างฉบับนี้ขึ้นมา ก็พบว่าไม่มีคำว่า Fintech คำว่า Blockchain คำว่า Cryptocurrency ในประเทศไทย ซึ่งมันเป็นเรื่องน่ามหัศจรรย์มากที่เวลาเพียง 7 ปี ประเทศไทยมีศัพท์เหล่านี้เกิดขึ้น ทั้งนี้มองว่าน่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนยุทธศาสตร์ตลาดทุน ทั้งที่ ณ วันนั้นที่ผ่านมา เราไม่รู้เลยว่าสิ่งเหล่านี้ที่เป็นนวัตกรรมสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงให้แก่ระบบการเงิน ระบบการลงทุน และตลาดทุนของเรา โดยสิ่งที่กล่าวว่านั้นคือสัญญาณที่บอกกับเราทุกคนว่านี่คือการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว นั้นหมายถึงว่าเราต้องมีความคล่องตัวและสามารถรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น เมื่อมีโอกาสได้เข้ามาสัมผัสกับ Fintech สตาร์ทอัพก็พบว่า ณ ตอนนี้วงการ Fintech เป็นสิ่งที่สนใจมาก ซึ่งก็เป็นสิ่งสนใจมากอยู่แล้วมาประมาณ 4 ปี จึงทำให้เกิดการจัดตั้งชมรม Fintech จนกระทั่งมาจดทะเบียนเป็นสมาคมภายใต้ชื่อ “สมาคมฟินเทคประเทศไทย” จนวันนี้เราสมาคมฟินเทคประเทศไทยมีอายุครบ 2 ปี โดยเรามีพันธกิจของสมาคม 4 ข้อหลัก ได้แก่ ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบ ทั้งนี้หมายถึงเทคโนโลยีเงินฝาก ธุรกรรม การซื้อประกัน เบี้ยประกัน ตลอดไปจนถึงการกู้ยืมเงิน...

กสิกรไทย จับมือ แกร็บ ดันไทยเดินหน้าสู่เศรษฐกิจยุคดิจิทัล

ธนาคารกสิกรไทย และ แกร็บ ผู้นำแพลตฟอร์มออนไลน์-ทู-ออฟไลน์ (O2O) ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศความร่วมมือผลักดันให้เกิด ‘ดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ อีโคซิสเต็ม’ (Digital Lifestyle Ecosystem) โดยใช้ศักยภาพความเป็นผู้นำด้านดิจิทัล แบงกิ้ง ของธนาคารกสิกรไทย ในการพัฒนานวัตกรรมร่วมกัน เพื่อร่วมสร้างประสบการณ์ใหม่ ของการใช้บริการแกร็บอย่างไม่มีสะดุด โดยเชื่อมโยงผู้คนที่ใช้บริการทั้งระบบ ได้แก่ ลูกค้าที่ใช้บริการ, ผู้ขับขี่, ร้านค้า และตัวแทนของแกร็บ ความร่วมมือดังกล่าวประกอบด้วย บริการทางการเงินแกร็บเพย์ บาย เคแบงก์ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนที่เตรียมเปิดตัวในปีหน้า รวมถึงขยายการให้บริการทางการเงินอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังได้ร่วมลงทุนในแกร็บเป็นมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ           นายธรินทร์ ธนียวัน กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย เปิดเผยว่า “แกร็บมีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับธนาคารกสิกรไทย  โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ การนำนวัตกรรมมาช่วยยกระดับประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล บริการกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์บนสมาร์ทโฟนที่เกิดจากความร่วมมือดังกล่าว จะทำให้คนไทยเข้าถึงระบบการชำระเงินระบบดิจิทัลที่สะดวกและปลอดภัยได้มากขึ้น สิ่งนี้เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำให้แกร็บ เป็นซูเปอร์แอพสำหรับทุกวัน (Everyday Super...

อะไรคือสิ่งที่ทำให้สิงคโปร์เป็น Fintech Hub ของโลก

การเติบโตของอุตสาหกรรม Fintech เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งเราต้องขอบคุณความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทำให้การเงินของเราเป็นเรื่องสะดวกมากขนาดนี้ ทั้งนี้แน่นอนว่าการเติบโตของมันทำให้หลายประเทศต้องการพิสูจน์ตัวเองว่าเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมดังกล่าว หากเราดูรายงานจาก  The Institute of Chartered Accountants (ICAEW) ของอังกฤษและ Institute of Singapore Chartered Accountants (ISCA) กล่าวว่า ลอนดอนและสิงคโปร์เป็นศูนย์กลางที่ดีเยี่ยมสำหรับกิจกรรมด้านอุตสาหกรรม Fintech   องค์ประกอบของ  Fintech Hub ประสิทธิภาพของ Fintech ขึ้นอยู่กับ Innovator นักลงทุน และหน่วยงานกำกับดูแล ในด้านการเรียนรู้และพัฒนาให้เอื้อกันและกันมากน้อยแค่ไหน โดยรวมกับการพัฒนา Fintech Solutions เข้ากับสถานที่หรือความทั่วถึงด้านนวัตกรรมดังกล่าวด้วยที่จะสามารถเรียกว่า Hub ได้ ซึ่งต้ององค์ประกอบ 5 อย่างประกอบด้วย ได้แก่ มีตลาดที่รองรับได้ มีการสามารถที่ทำได้ มีต้นทุน มีกฎหมายหรือกฎเกณท์รองรับ และการสนับสนุนจากภาครัฐ อย่างไรก็ตามทั้งลอนดอนและสิงคโปร์มีองค์ประกอบทั้งหมดที่กล่าวไว้ ซึ่งแน่นอนว่าทั้ง 2 ประเทศประสบความสำเร็จและเป็นผู้นำด้าน Fintech ที่มีรากฐานที่แข็งแกร่งพร้อมจะพัฒนาและเชื่อมต่ออุตสาหกรรม Fintech...

Hong Kong Fintech Week 2018

FinTech Week is the world’s first cross-border financial technology event, taking place in Hong Kong, Asia’s financial capital, and in Shenzhen, China’s Silicon Valley. It’s one of the largest conferences on the calendar, attracting more than 8000 senior executives and featuring over 200 of the world’s top FinTech founders, investors, regulators, and academics, who are...

Lawson เตรียมตัวเริ่มต้นธุรกิจแบงค์ในเดือนตุลาคมนี้

ลอว์สันอิงค์ (Lawson Inc) เผยข้อมูลเมื่อวันศุกณืที่ผ่านมาว่า จะเปิดตัวธุรกิจธนาคารในเดือนตุลาคมนี้ โดยจะใช้เครือข่ายเครื่องเบิกเงินอัตโนมัติมากกว่า 13,000 เครื่อง ที่จะตั้งอยู่ในร้านค้าทั่วประเทศญี่ปุ่น ซึ่งชื่อธุรกิจธนาคารนี้มีชื่อว่า Lawson Bank และได้รับใบอนุญาตให้เริ่มดำเนินธุรกิจจาก Financial Services Agency เมื่อสัปดาห์ก่อน Lawson Bank เสนอบริการทางการเงิน ได้แก่ การฝากถอนเงินสดและการโอนเงินโดยร่วมมือกับธนาคารอื่นๆ โดยจะเริ่มให้ใช้งานในวันที่ 15 ตุลาคมนี้ ทั้งนี้ Lawson ประกาศต่อไปนี้การเคลื่อนไหวของพวกเขาจะคล้ายกับ Seven & i Holdings Co และ Aeon Co อย่างไรก็ตามสัญญาณนี้บ่งบอกว่าผู้ค้าปลีกรายใหญ่กำลังเปลี่ยนธุรกรรมทางธนาคารให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้น Reference japantoday.com

พร้อมหรือไม่กับยุค Industry 4.0

โลกของอุตสาหกรรมเริ่มก่อตัวขึ้นในปลายศตวรรษที่ 18 ที่มาควบคู่การกำเนิดพลังงานไอน้ำและการผลิตสิ่งทอ ซึ่งเป็นตัวผลักดันทำให้ภาคอุตสาหกรรมเติบโตมากขึ้น โดยเวลาในยุคถัดมาได้เกิดพลังงานไฟฟ้าเพื่อนำมาเป็นตัวช่วยในการผลิตสิ่งต่าง ๆ และในทศวรรษที่ 1970 การปฏิวัติอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นอีกครั้ง ก้าวหน้าในระบบอัตโนมัติที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการใช้คอมพิวเตอร์ นำไปสู่การสร้างโปรแกรมและเครือข่ายต่าง ๆ เพื่อความสะดวกในภาคอุตสาหกรรม ในปัจจุบันนี้การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งล่าสุดได้เริ่มขึ้น ซึ่งมันกำลังเปลี่ยนแปลงโลกทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยเราเรียกมันว่า “Industry 4.0” ส่งผลให้วัตถุทางเทคโนโลยีและระบบดิจิทัลที่เกิดขึ้นล้วนแต่ผ่านการวิเคราะห์และพัฒนาจากระบบ Ai, ความรู้ด้านเทคโนโลยี และ  Internet of Things (IoT) ที่สรรสร้างให้เข้ากับภาคผู้ประกอบการเพื่อเพิ่มความสามารถในด้านข้อมูลที่มีส่วนช่วยในการตัดสินใจที่ทำได้ง่ายขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสื่อสาร วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่เทคโนโลยีไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวแต่ขับเคลื่อนชีวิตประจำวันของเราอีกด้วย Deloitte Review ได้ทำการสำรวจในหัวข้อ “ผู้ประกอบการและหน่วยงานของภาครัฐสามารถใช้ศักยภาพในยุค Industry 4.0 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ลูกค้า ประชาชน องค์กร ชุมชนและสังคมได้อย่างไร” โดยเก็บข้อมูลในการสำรวจจากผู้บริหารระดับ C-Level จำนวน 1,600 ท่าน ใน 19 ประเทศ ซึ่งสรุปผลสำรวจได้ดังนี้ มีเพียง 14 เปอร์เซ็นเท่านั้น ที่ความมั่นใจว่าองค์กรของตนพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงไปในยุค...

1 2

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association