โครงการ 4Pillars และสมาคมฟินเทค เชิญดร.อัญชลิสา บรรยายให้ความรู้ด้าน Big Data

5 June 2019
Share

ดร. อัญชลิสา แต้กระกูล – อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้มาให้ความรู้ด้าน Big Data แก่สมาชิกสมาคมฟินเทคประเทศไทย และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการนำ Big Data ไปประยุกต์ใช้ในการทำงาน และเพิ่มศักยภาพให้กับวิชาชีพ โดยการบรรยายครั้งนี้จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 5 มิถุนายน2562 เวลา 14.00-16.00 น. ณ ชั้น 13 อาคาร KX (สมาคมฟินเทคประเทศไทย)

ด้วยสมาคมฟินเทคตระหนักและเห็นความสำคัญของ Startup และผู้ประกอบยุคใหม่ จึงได้จัดหลักสูตรที่มีการบ่มเพาะจากผู้เชี่ยวชาญ มีชื่อเสียง และมากด้วยประสบการณ์มาร่วมให้ความรู้ในโครงการ 4 Pillar: Starting Your Great Startup ซึ่งทางสมาคมได้ตั้งใจจัดกิจกรรมส่งเสริม Startup เพราะเห็นถึงประโยชน์การแข่งขันทางธุรกิจในอนาคตทั้งในระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้งเป็นการผลักดันและพัฒนา Startup Ecosystem ตามภารกิจที่สมาคมฟินเทคประเทศไทย และในครั้งทางสมาคมฟินเทคประเทศไทยและโครงการ  4 Pillar: Starting Your Great Startup จึงได้เชิญผู้เชียวชาญด้าน Big Data มาเพื่อให้ความรู้แต่ผู้เข้าร่วมที่สนใจในเรื่องดังกล่าว ได้เข้ามารับฟัง เพื่อเพิ่มความรู้

ดร. อัญชลิสา แต้กระกูล กล่าวถึง Big Data ว่า “การที่ข้อมูลของการซื้อสินค้า โชเซียลมีเดีย เว็บไซต์ต่างๆ นั้น ข้อมูลของเราถูกจัดเก็บ เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ต่อไป เป็นส่วนนึ่งของคำว่า Big Data หากถามว่าข้อมูลต้องใหญ่ขนาดไหมถึงจะนับว่าเป็น Big Data คำตอบคือ ข้อมูลเหล่านั้นต้องประกอบด้วย 2V ได้แก่ 1. Volume คือมีขนาดใหญ่มาก และ 2.Variety นำไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบ เช่น นำไปทำบทความได้ ทำวีดีโอ ทำประชาสัมพันธ์ หรือแม้กระทั่ง ทำให้เราเข้าถึงลูกค้าได้ เป็นต้น โดยการนำ Data มาใช้ในยุคดิจิทัลแบบนี้ จะสามารถทำให้ลูกค้าธรรมดาที่ซื้อของเราไปใช้ กลายเป็นลูกค้าที่ Loyalty กับแบรนด์เราได้ เพราะเรามีข้อมูลที่เข้าถึง Target ได้ดีขึ้นกว่ายุคก่อนๆ ”

ดร. อัญชลิสา แต้กระกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า “ถ้าเราสนใจในข้อมูลของลูกค้า เราต้องพยายามเข้าถึงข้อมูลพฤติกรรมลูกค้า จากเดิมเราเข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าได้ยาก แต่การใช้ Big Data ทำให้เราเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ในปัจจุบันคนทำธุรกิจนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ Big Data เพื่อส่งสารถึงลูกค้าได้ตรงจุด อีกทั้งยังนำ Big Data ไปใช้ในส่วนอื่นๆ ได้ในภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นการออกแบบสินค้า กระบวนการผลิต สินค้าต้องขายให้ลูกค้ากลุ่มไหน เป็นต้น”

อย่างไรก็ตาม ทางโครงการ 4 Pillar: Starting Your Great Startup ได้จัดงานสัมมนาที่ให้ความรู้เชิงเทคโนโลยีเช่นนี้ต่อไป สามารถติดตามได้ผ่านเพจ 4 Pillar: Starting Your Great Startup

Related Posts

  • สรุปประเด็น Real Estate-backed Token น้องใหม่ที่เป็น Digital Token ในวงการอสังหาริมทรัพย์
  • TFA Clubhouse พบกับการพูดคุยเรื่อง “Real Estate-Backed Tokens”
  • สรุปประเด็น TFA Clubhouse “เกณฑ์ใหม่คุมเข้ม Digital Asset”
bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association