DATA ONE ผู้ให้บริการด้าน Information Technology อย่างครบวงจร

11 August 2020
Share
 1. จุดเริ่มต้นในการก่อตั้ง Data One Asia (Thailand) คืออะไรคะ

Data One เป็นบริษัทที่อยู่ในกลุ่มของบริษัท SVOA โดยชื่อเดิมคือบริษัท สหวิริยา อินฟอเทค ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 1982 ธุรกิจ ณ ตอนนั้นคือ ธุรกิจที่ปรึกษาและวางแผนออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration: SI) และ ATM Switching System ซึ่งเดิมบริษัท สหวิริยา อินฟอเทค เป็นลูกค้าและได้เช่าพื้นที่ในศูนย์คอมพิวเตอร์ของบริษัท DataOne เพื่อดำเนินงานหน่วยธุรกิจใหม่ คือ IT Outsourcing Services ต่อมาจึงได้ Take Over ศูนย์คอมพิวเตอร์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางธรุกิจที่เป้าหมายหลักคือ เน้นในเรื่อง Outsourcing Business และย้ายธุรกิจ SI มาดำเนินการในนามบริษัท DataOne ในปี 2006 นี่คือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งครับ

 

 1. ตอนนี้ Data One Asia (Thailand) ทำธุรกิจเกี่ยวกับอะไรบ้างคะ

ธุรกิจของเราคือให้บริการด้าน Information Technology ให้กับกลุ่มลูกค้าหลายกลุ่มครับ ทั้งธุรกิจ การเงินการธนาคาร โทรคมนาคม อุตสาหกรรม ประกันภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และ ลูกค้าทั่วไป โดยแบ่งออกเป็น 3 ธุรกิจหลัก ดังนี้ครับ

 1. ธุรกิจที่ปรึกษาและวางแผนออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ (Systems Integration: SI)

ให้บริการด้านให้คำปรึกษาและวางระบบคอมพิวเตอร์ครบวงจร อันประกอบไปด้วย การติดตั้ง Hardware, Software, Implement ระบบ และให้บริการบำรุงรักษาระบบหลังการ Implement แก่กลุ่มลูกค้าการเงินการธนาคาร โทรคมนาคม อุตสาหกรรม ประกันภัย สหกรณ์ออมทรัพย์ โรงพยาบาล หน่วยงานราชการ และลูกค้าทั่วไป

 1. ธุรกิจบริการไอที (IT Outsourcing Services: ITS)

ให้บริการ Outsourcing ระบบ Application ต่างๆ ให้แก่กลุ่มลูกค้าการเงินการธนาคาร เช่น การ Outsource ระบบ ATM ให้กับธนาคารต่างๆ โดยใช้ศูนย์ประมวลผลข้อมูล (Data Center) ที่ทันสมัย พร้อมบริการ Hi-End Disaster Recovery Center (ศูนย์สำรอง และระบบประมวลผลข้อมูลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน) ร่วมกับกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรด้าน IT และทีมงานที่ควบคุมการประมวลผล พร้อมออกรายงานการใช้ระบบให้กับลูกค้าทุกเดือน

 1. ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Distribution)

การจัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย (Network & Security Solutions) ของแบรนด์ชั้นนำระดับโลก พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา การออกแบบ ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม และอบรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยดำเนินการจำหน่ายผ่านคู่ค้าที่มีมากกว่า 100 รายทั่วประเทศ

ซึ่งตอนนี้เรามีบริษัทในเครือบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ชื่อว่า “Digitech One” เพื่อทำ Digital Transformation เป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างธุรกิจเดิมและธุรกิจใหม่ เนื่องจากว่าเราต้องการแนวคิดและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อมาพัฒนาธุรกิจโดยรวมของเราให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและพฤติกรรมของตลาด 

 

 1. มองว่า Data One Asia (Thailand) สามารถช่วยผลักดันเรื่องเทคโนโลยีของประเทศเราได้อย่างไรคะ

เรามีบทบาทที่เป็นส่วนหนึ่งในการทำ Digital Transformation พอสมควรเลยครับ ตั้งแต่ยุคที่เป็นบริษัท สหวิริยา อินฟอเทค ที่มีการทำ ATM Switching System ซึ่งในเวลานั้นก็เป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ต้องการใช้เงินสดให้ทำธุรกรรมผ่านตู้ ATM ได้ แม้กระทั่งตอนนี้ Solution ที่ Digitech One กำลังทำอยู่ เราได้ร่วมมือกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) เพื่อทำเรื่องการยืนยันตัวตน (NDID) ซึ่งทาง DataOne มีส่วนร่วมอยู่เบื้องหลังในการทำเรื่องนี้ให้เกิดขึ้นครับ

อีกเรื่องหนึ่งที่เราทำ คือ เราเป็นผู้ให้บริการด้านระบบ e-TAX ของกรมสรรพากรที่จะทำให้บริษัทต่างๆนั้นสามารถเสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกส์สะดวกมากยิ่งขึ้น

เรามีหลักการคือเราจะร่วมกับบริษัทที่เป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ระดับ Top 5 ของโลก เพื่อนำ Solution ต่างๆ มาใช้ในประเทศไทย ดังนั้นทุกเรื่องที่เราได้ทำนั้นล้วนมีส่วนช่วยในเรื่องของการผลักดันเทคโนโลยีของประเทศเราทั้งสิ้นครับ

 

 1. ตอนนี้ Data One มีเทคโนโลยีอะไรบ้างคะ ช่วยอัพเดตให้ฟังหน่อยค่ะ

มีหลายอย่างครับที่เรากำลังดำเนินการอยู่ เช่น Robotic, การยืนยันตัวตนโดยใช้ใบหน้า, e-TAX รวมถึงเรื่องของ Cyber Security และ Security ของระบบ ATM โดยเวลาที่เราใช้งานตู้ ATM นั้นในระบบจะมีการแลกคีย์ทุกครั้งที่มีการใช้งาน ซึ่งคีย์ตัวนี้จะถูกแปลงออกมาด้วย HSM และตัว HSM นี้ยังถูกนำมาใช้ในเรื่องของการพิสูจน์ตัวตนด้วยเช่นกัน เทคโนโลยีที่ผมกล่าวมาข้างต้นนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ที่เราทำอยู่ ซึ่งเรามีครอบคลุมเกือบครบทั้งระบบให้กับลูกค้าที่ต้องการใช้บริการของเราครับ โดยรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ของเรามีดังนี้ครับ

ผลิตภัณฑ์ธุรกิจที่ปรึกษาและวางแผนออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ SI คือ บริการให้คำปรึกษาและวางแผนออกแบบระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ธุรกิจการเงิน

 1. ผลิตภัณฑ์สำหรับสถาบันการเงินและการธนาคาร (Banking Industry Products) ได้แก่

– ATM Solutions ผลิตภัณฑ์และบริการสำหรับการบริการของธนาคารอย่างครบวงจร

– Banking Applications เป็นการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบต่างๆ

ที่ใช้ภายในธนาคารหรือระหว่างธนาคาร

– Payment Solutions กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อรองรับระบบการบริการชำระค่าใช้จ่าย ซึ่งสามารถ

กระทำธุรกรรมผ่านได้หลายช่องทาง

 1. ผลิตภัณฑ์สำหรับธุรกิจอุตสาหกรรมและงานการประกันภัย (Industry Products)

– Manufacturing Solutions ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบงานหลักของบริษัทเอกชน หรืออุตสาหกรรมการผลิต โดยเน้นที่ ERP (Enterprise Resource Planning), SCM (Supply Chain Management), BI (Business Intelligence) และ e-TAX (ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์)

– Insurance Solutions ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบงานหลักสำหรับงานการประกันภัย

 1. ผลิตภัณฑ์และบริการทั่วไปสำหรับธุรกิจองค์กร (General Products)

– Server & Storage เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยใช้ application หลัก

– Security Solutions

– Infrastructure ผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับระบบการจัดการ IT resource (IT Resources Management System)

 1. ผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Distribution Channel)

– Network & Security ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่ายและระบบรักษาความปลอดภัย ที่ครบวงจรซึ่งมีทั้งการขาย การติดตั้ง การอบรม และการบริการ

 

ธุรกิจบริการไอที ITS – ให้บริการจัดหา วางระบบคอมพิวเตอร์แบบครบวงจร รวมทั้งการ Operation ได้แก่

– การบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์

– การบริการให้เช่าเซิร์ฟเวอร์

– การบริการบริหารเซิร์ฟเวอร์

– การบริการรับฝากเซิร์ฟเวอร์ในห้องส่วนตัว

– การบริการดูแลระบบอีเมล์

– การบริการด้านการจัดระบบสำรองและประมวลผลกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

 

ธุรกิจตัวแทนจำหน่าย (Distribution) – จัดจำหน่ายอุปกรณ์ระบบเครือข่าย และระบบรักษาความปลอดภัย พร้อมทั้งบริการให้คำปรึกษา บำรุงรักษา ซ่อมแซม และอบรม ได้แก่

– Network ผลิตภัณฑ์ระบบเครือข่าย

– Security ผลิตภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์

 

 1. ก้าวต่อไปของ DataOne Asia (Thailand) จะเป็นอย่างไรคะ

เราจะมุ่งเน้นเรื่องของการทำ Digital Transformation ครับ ดังนั้นเราจึงผลักดัน “Digitech One” โดยมี “Data One” อยู่เบื้องหลังเรื่องแหล่งเงินทุนครับ สิ่งที่เรามองคือเทคโนโลยีเดิมของบริษัท Data One นั้นยังคงทำรายได้ให้กับเราอยู่ เราจะยังคงธุรกิจนี้ไว้ แต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องมุ่งไปในเรื่องของ New Technology ด้วย นั่นคือเรื่องของ Digital Transformation ซึ่งต้องมีการลงทุนรวมถึงการทดสอบและการทดลองสิ่งใหม่อีกมากมาย ด้วยโลกที่เปลี่ยนไป มีเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น ธุรกิจของเราเองก็ต้องปรับตัวและก้าวตามเทคโนโลยีให้ทัน ดังนั้นองค์กรของเราจึงจัดเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเทคโนโลยีเดิมที่ยังคงทำรายได้อยู่ (Data One) และ ส่วนที่เป็นการลงทุนเพื่อสร้างเทคโนโลยีใหม่ๆ (Digitech One) และเราก็จะพัฒนาเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆ ต่อไปครับ

 

คุณอดิศร แก้วบูชา กรรมการผู้จัดการ

Data One Asia (Thailand)

bt_bb_section_bottom_right_section_coverage_image

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association