Covid-19 ตัวเร่งการเข้าถึงเทคโนโลยี และการปรับตัวเข้าสู่ยุคใหม่อย่าง Kasikorn Bank

หลังจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางธนาคารมีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การดำเนินงานอย่างไร ในช่วงโควิดที่ผ่านมา ธนาคารคิดว่าวิกฤตนี้น่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ 2-3 ปี กว่าเศรษฐกิจจะกลับมาฟื้นตัวเป็นแบบเดิม จึงได้มองแนวทางการดำเนินงานไว้เป็น 2 แบบ คือ ทีมงานแก้ปัญหาในปัจจุบัน – โดยเข้าไปช่วยแก้ไขปัญหาและให้คำแนะนำกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ เช่น การช่วยปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อให้ลูกค้ามี cash flow สามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ ทีมงานที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องในอนาคต – จากโควิดที่ผ่านมา เราจะเห็นได้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เป็น New Normal เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้งานต่างๆ การใช้ชีวิตประจำวันที่เปลี่ยนแปลงไป หรือองค์กร ลูกค้า รวมไปถึงบริษัทต่างๆก็มีการดำเนินธุรกิจที่เปลี่ยนไป ดังนั้นทางธนาคารเอง จึงต้องปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามไปด้วย   2. ท่านมีข้อคิดเห็นอย่างไรกับคำว่า “ New Normal ” และมีการเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ต้องบอกว่าเรามีการเตรียมความพร้อมมานานแล้วกับการเข้าสู่ยุคที่เป็นดิจิทัล และช่วงโควิคที่ผ่านมาก็เหมือนเป็นตัวเร่งที่ทำให้คนต้องหันมาใช้ช่องทางดิจิทัลมากขึ้น ยกตัวอย่าง เช่น ยอดการใช้งานบนช่องทางดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ การโอนเงิน การชำระเงินที่สูงมากขึ้น เป็นต้น จากที่เมื่อก่อน การที่คนจะเริ่มใช้งานแอปพลิเคชันได้นั้น คือ...

Krungsri มุ่งหน้าช่วยเหลือสตาร์ทอัพ และหนุนระบบนิเวศ ฝ่าวิกฤต Covid-19

ท่ามการผลกระทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทางธนาคารมีการปรับตัว และมีส่วนช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศอย่างไร ธนาคารเองมีทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้ารายใหญ่ ทั้งนิติบุคคล แล้วก็บุคคลธรรมดา ซึ่งเรามีการช่วยเหลือในทุกๆส่วน อย่างลูกค้ารายย่อยเราก็มีการยืดระยะเวลาหนี้ให้ ลดดอกเบี้ยให้ ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อส่วนบุคคล บัตรเครดิต สินเชื่อบ้าน หรือสินเชื่อรถ สำหรับลูกค้ารายใหญ่เราก็มีการช่วยทั้งยืดระยะเวลาชำระหนี้ ลดดอกเบี้ย หรือทั้งลดทั้งไม่เดินดอกเบี้ยในการปล่อยกู้ Soft Loan ที่ได้มาจากรัฐบาล เพื่อนำมาปล่อยกู้ในราคาถูก อยู่ที่ 1 – 2 เปอร์เซ็นต์ ให้ลูกค้ารายใหญ่สามารถดำเนินกิจการไปได้ และในบาง Sector ที่อาจจะได้รับผลกระทบจากโควิดอยู่ เช่น การท่องเที่ยวที่ยังไม่สามารถฟื้นได้ เราก็อาจจะยืดโปรแกรมการให้ความช่วยเหลือออกไป นอกจากนั้นเรายังให้คำปรึกษาทั้งผู้ประกอบการรายย่อย และพนักงาน เพื่อช่วยหาทางออกให้เขาว่าต้องปฏิบัติตัวอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้ ถ้าพูดถึง Krungsri Finnovate เอง เราก็มีการช่วยเหลือสตาร์ทอัพที่ได้รับผลกระทบในช่วงโควิดนี้ด้วย โดยจัดเวที Online Pitching ขึ้น เพื่อให้สตาร์ทอัพที่อยู่ใน Early Stage ได้มาเจอกับบรรดาเหล่า Angel หรือ VC ที่ชอบลงทุนในกิจการเล็กๆ ซึ่งโครงการนี้เราจัดอยู่เดือนละครั้ง ทุกวันพุธสัปดาห์ที่...

T2P ผู้ให้บริการโซลูชั่นด้านการเงินอย่างครบวงจร

ช่วยแนะนำบริษัท T2P ให้รู้จักหน่อย บริษัท ทีทูพี จำกัด (T2P) เป็นผู้ให้บริการโซลูชั่นแบบครบวงจรเพื่อธุรกรรมด้านการเงินแก่ลูกค้าภาคองค์กรธุรกิจแบบ B2B2C อาทิ ระบบชำระเงิน, โอนเงิน, White Label Wallet เพื่อให้ลูกค้าขององค์กรสามารถชำระค่าสินค้า และบริการผ่านตามช่องทางที่หลากหลายทั่วประเทศ นอกจากนี้ทีทูพียังให้บริการต่อเนื่องที่รวมไปถึงการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าผ่านบริษัทในเครือของบริษัท คือ DeepBlok เพื่อให้ลูกค้าองค์กร นอกจากรับชำระเงินแล้ว ยังสามารถทำระบบการจัดการสมาชิกพร้อมการจัดการแคมเปญการตลาดและการขายที่สมบูรณ์แบบ เพื่อสื่อสารและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ปัจจุบันบริษัทของเราน่าจะเป็น e-money company อิสระรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยได้รับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อให้บริการธุรกรรมทางการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ครอบคลุมถึง 5 ใบอนุญาต ได้แก่ การให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์, การให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร, การให้บริการรับชำระเงินแทน, การให้บริการโอนเงินด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และการโอนเงินระหว่างประเทศ    E-payment มีข้อดีและข้อเสียกับบุคคลทั่วไปอย่างไร แล้วระบบ Payment Gateway ช่วยส่งเสริมการดำเนินงานของผู้ประกอบการในเรื่องใด E-Payment หรือ Electronic Payment นั้น คือ รูปแบบการชำระเงินผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ เราจะคุ้นเคยกันอย่างมากกับการใช้บัตรเครดิตชำระเงิน หรือ ที่แพร่หลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดกับการใช้จ่ายผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย E-Wallet...

Smartfinn Solutions ตัวช่วยด้านการขายฝากอสังหาริมทรัพย์

เหตุใดบริษัทฯ จึงสนใจมาทำ matching platform ขายฝากอสังหาริมทรัพย์ เป็นเพราะเราเห็น paint point ของคนทำธุรกิจ ที่บางช่วงเวลาต้องประสบปัญหาขาดสภาพคล่องหมุนเงินไม่ทัน เราเลยมองหา tools อะไรบางอย่าง ที่จะมาช่วยให้ผู้ประกอบการฯ ได้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้ เราจึงเข้ามาทำและอำนวยความสะดวกตรงนี้ ลดขั้นตอน ภายใต้มาตรฐานที่ชัดเจน ปลอดภัย ซึ่งการขายฝากในบ้านเรามีมานานแล้ว เพียงเราทำระบบให้ผู้ที่ต้องการเงิน (ผู้ขายฝาก) กับผู้ที่มีเงิน (ผู้ซื้อฝาก) ทั้งสองฝั่งได้มาเจอกัน โดยทุกอย่างได้ผ่านกระบวนการคัดกรองมาเรียบร้อยแล้ว ทั้งการตรวจสอบ ทั้งที่มาของประเภททรัพย์ ใบอนุญาต ฯลฯ ซึ่งกระบวนการหลังบ้านยังคงต้องใช้บุคลากรลงพื้นที่ ทั้งคัดเอกสาร และการตรวจสอบเอกสารกับทางราชการ และเมื่อ Match จับคู่กันได้ ก็ไปทำธุรกรรมที่สำนักงานที่ดิน ซึ่งการขายฝากทุกวันนี้ก็ยังต้องอิงกับระบบราชการ ยังไม่สามารถใช้เทคโนโลยีมาแทนได้ทั้งหมด ทุกอย่างต้องดำเนินการต่อหน้าเจ้าหน้าที่และยังใช้โฉนดจริงไปแสดงความเป็นเจ้าของอยู่   ภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันมีผลกระทบต่อธุรกิจอย่างไร อย่างที่ทราบกันว่าเศรษฐกิจปัจจุบัน หลายธุรกิจต้องหยุดชะงัก ผู้ประกอบการที่สายป่านไม่ยาวพอ ก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อรักษาธุรกิจของตนเองให้อยู่รอด มีผู้สนใจขายฝากติดต่อเข้ามาเยอะมากแต่ Smartfinn เองก็ต้องคัดกรองออกเยอะเช่นกัน โดยเฉพาะทรัพย์สินประเภทโรงงานนั้น ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้รับเลย ส่วนใหญ่ที่มา ถ้าเป็นที่ดินเปล่า บ้าน คอนโด...

โรโบเวลธ์ ฮีโร่ผู้ผลักดันคนไทย ให้รู้จักคำว่า “ลงทุน”

จุดเริ่มต้นของ โรโบเวลท์ จนถึงปัจจุบัน  วิสัยทัศน์ของ โรโบเวลธ์ ก่อกำเนิดมาจากแนวคิดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้น ผ่านการลงทุน ซึ่งปัจจุบันประชากรไทยมีจำนวนกว่า 60 ล้านคน แต่กลับมีนักลงทุนเพียง 2 ล้านคนเท่านั้น นับได้ว่าเป็นสัดส่วนจำนวนนักลงทุนที่ค่อนข้างน้อย เหตุผลหนึ่งมาจากคนไทยส่วนใหญ่มักมองว่า การลงทุนนั้นเข้าใจยาก เป็นเรื่องซับซ้อน ต้องใช้เวลามากในการศึกษา ใช้เงินทุนเริ่มต้นค่อนข้างสูง และมีความเสี่ยงที่จะสูญเสียเงินลงทุน ทำให้คนส่วนใหญ่มักจะมองข้ามการวางแผนการลงทุนที่เป็นปัจจัยสำคัญของการวางแผนทางการเงิน จากรายงานการคาดประมาณประชากรของประเทศไทย พ.ศ.2553 – 2583 จากสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่าประชากรผู้สูงอายุ (60 ปีขึ้นไป) ในปี 2563 มีจำนวน 12 ล้านคน (ร้อยละ 18) เพิ่มเป็น 20.42 ล้านคน (ร้อยละ 31.28) ในปี 2583 ซึ่งหากประชากรกลุ่มนี้ขาดการวางแผนการเงินที่ดี และหวังพึ่งพาสวัสดิการจากภาครัฐเพียงอย่างเดียว อาจจะมีรายได้ที่ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันได้ ด้วยความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยในข้างต้น โรโบเวลธ์ จึงได้สร้างแอปพลิเคชันที่ผสมผสานการทำงานระหว่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์การลงทุนและ Quant Model ที่ทันสมัย สร้างเป็น Robo-advisor...

ANC Broker ผู้พัฒนาเทคโนโลยีประกันภัยเพื่ออนาคต

แนวคิดในการก่อตั้ง ANC Broker คืออะไร เกิดจากเมื่อ 16 ปีที่แล้วเป็นนายหน้าขายประกัน ซึ่งในยุคนั้นธุรกิจประกันเป็นเรื่องที่เข้าใจยากมากๆ และต้องใช้ข้อมูลเยอะในการทำงาน เราเห็นปัญหาเกี่ยวกับการเช็คราคา โดยการจะเช็คราคาได้แต่ละครั้งนั้นต้องใช้เอกสารและขั้นตอนเยอะ รวมไปถึงระบบการทำงานที่ยุ่งยาก เราเห็นปัญหาตรงนี้และได้เห็นโอกาสในการทำธุรกิจประกัน เลยได้พัฒนาตัวเว็บไซต์และแพลตฟอร์มขึ้น มีการออกแบบระบบต่างๆรวมไปถึงฐานข้อมูล แล้วนำมาแสดงเป็นเว็บไซต์ ในยุคนั้นการมีข้อมูล ราคา และแพคเกจของประกันมาแสดงบนเว็บไซต์ทำให้เราแตกต่างจากเจ้าอื่นครับ จากนั้นเราก็เริ่มทำระบบหลังบ้านให้กับลูกค้าและตัวแทนนายหน้า โดยมีระบบในการเช็คราคา การทำใบเสนอราคา และการแจ้งสำหรับลูกค้าที่อยากทำประกัน เรียกได้ว่าเป็นประกันออนไลน์ยุคแรกๆเลยก็ว่าได้ครับ จากนั้นเราก็ขยายฐานตลาดแต่ในยุคนั้นยังไม่มี Google เราจึงตั้งโพสต์ในเว็บบอร์ดต่างๆ และโทรไปหาลูกค้าเพื่อเสนอให้ลองมาใช้เว็บของเรา เราก็ทำแบบนั้นมาเรื่อยๆ พอลูกค้าและตัวแทนนายหน้าได้ลองใช้ก็ถูกใจ เราจึงค่อยๆพัฒนาระบบให้การใช้งานนั้นดีขึ้นจนถึงปัจจุบันครับ และนี้คือจุดกำเนิดในการก่อตั้ง ANC Broker ครับ   ANC Broker มีจุดเด่น หรือต่างจาก Insurtech อื่นๆอย่างไรบ้าง จุดเด่นของ ANC Broker คือ 1) ผลิตภัณฑ์ – เราร่วมมือกับบริษัทประกันต่างๆ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความแตกต่างจากสินค้าที่อยู่ในตลาดครับ โดยเราสร้างจากความต้องการของลูกค้า เช่น ประกันรถยนต์ยาง100%สำหรับกลุ่มรถเบนซ์/บีเอ็มดับบลิว แคมเปญประกันราคาประหยัดสำหรับรถกลุ่มต่างๆ...

1 2

Contact Us

062-291-3599

Address

110/1 Knowledge Exchange (KX) Building, 13th floor, Krungthonburi Road, Banglamphulang, Klongsan, Bangkok, Thailand 10600

The information contained in this website is provided for informational purposes only and on an “as is” basis, without representation or warranty of any kind. Thai Fintech Association does not guarantee whether the information is correct or up-to-date.   no event shall Thai Fintech Association be liable to you or any person for any loss of business or profits, or for any indirect, incidental or consequential damages arising out of any use of, or inability to use, or for any other claim by you or any other person.

© Copyrights 2021 - All Rights Reserved - Thai Fintech Association